[SlovLit] 155 let Karla Štreklja -- Žiga Zois -- V Gradcu -- Teden univerze v Ljubljani

Miran gmail miranhladnik1 na gmail.com
Pet Nov 28 19:20:55 CET 2014


From: piko <piko na ethno.at>
Von: ludwig karnicar [mailto:ludwig.karnicar na uni-graz.at]
Gesendet: Freitag, 28. November 2014 11:19
Betreff: Vabilo ob 155-letnici Karla Štreklja

VABILO OB 155-LETNICI PROF. KARLA ŠTREKLJA (1859–1912)
ODKRITJE NOVEGA NAGROBNIKA & PREDSTAVITEV KNJIGE SLOWENEN UND GRAZ –
GRADEC IN SLOVENCI

Četrtek 11. XII. 2014 11:00, pokopališče in farna dvorana župnije St.
Leonhard, 8010 Graz, Leonhardplatz 14 (na koncu Leonhardstraße – slepi
del ulice – je desno pred cerkvijo zavarovano parkirišče).

Ao.-Univ.-Prof. i.R. Mag. Dr. Ludwig KARNIČAR
Univ.-Prof. Andreas LEBEN
INSTITUT FÜR SLAWISTIK DER KARL-FRANZENS-UNIVERSITÄT GRAZ

===

From: "Vladka Tucovič" <vladka.tucovic na guest.arnes.si>
To: Slovlit <slovlit na ijs.si>
Date: Fri, 28 Nov 2014 12:28:16 +0100
Subject: SloVeČer: Žiga Zois in italijansko gledališče

Oddelek za slovenistiko Fakultete za humanistične študije Univerze na
Primorskem (UP FHŠ) vljudno vabi na sedmi letošnji SloVeČer. V torek,
2. decembra 2014, ob 18.00 bo v predavalnici Maestral 3 UP FHŠ (Titov
trg 5, Koper/Capodistria, v 3. oz. 6. nadstropju – z dvigalom)
predstavitev knjige tržaške literarne zgodovinarke Marije Kacin: Žiga
Zois in italijansko gledališče (Trst, samozaložba, 2013). Z avtorico
se bo pogovarjala upokojena profesorica književnosti z Univerze v
Trstu Marija Pirjevec. Več informacij na spletni strani UP FHŠ:
http://www.fhs.upr.si/sl/novice/sloveceri-predstavit-4

===

From: Pavelhaus - Pavlova hiša <office na pavelhaus.at>
Date: 2014-11-28 13:22 GMT+01:00
Subject: [Pavelhaus] Veranstaltungen der slowenischen Organisationen
in der Steiermark im Dezember

Klubabende des Klubs der slowenischen Studenten und Studentinnen in Graz

Ponedeljek 1. 12. 2014, 11.45 h
Kaj rabi sloveščina in kdo rabi slovenščino? Predavanje prof. dr.
Marka Stabeja v okviru svetovnih dnevov slovenščine.
Institut für Slawistik, UR 1.224, Merangasse 70, 8010 Graz
Kontakt: http://slawistik.uni-graz.at/

Torek 2. 12. 2014, 18.00 h
France Prešeren – der bedeutendste slowenische Dichter als Autor
deutscher Gedichte und Übersetzer. Predavanje Urbana Šrimpfa v okviru
Slovenske čitalnice.
Veranstaltungssaal der Steiermärkischen Landesbibliothek,
Kalchberggasse 2, 8010 Graz
Organizacija: Artikel-VII-Kulturverein für Steiermark-Pavelhaus
Kontakt: office na pavelhaus.at

Sreda 3. 11. 2014, 18.00 h
Präsentation des zweisprachigen Büchleins Žepna slovenščina
(Taschenslowenisch) & Dokumentarfilm über den slowenischen
Sprachwissenschaftler Jože Toporišič Samotni hodec skozi neprijazni
čas (Der einsame Wanderer durch eine ungastliche Zeit) mit deutschen
Untertiteln
Prireditev v okviru svetovnih dnevov slovenščine.
Institut für Slawistik, UR 1.054, Merangasse 70, 8010 Graz [...]

===

Od: Zajc Božič, Kristina <Kristina.Zajc-Bozic na ff.uni-lj.si>
Datum: 28. november 2014 14.26
Zadeva: Vabljeni na dogodke na FF
(http://www.ff.uni-lj.si/Portals/0/Dokumenti/Novice/Dogodki%20v%20Tednu%20UL-2014.pdf)

Za leto 2014 bo na UL prof. dr. Alenka Šivic Dular prejela naziv
zaslužna profesorica UL.

Jezikoslovne in literarnovedne študentske Prešernove nagrade:
KRISTIJAN ARMENI, Merjenje berljivosti strojnih prevodov s sledilcem
očesnih gibov, Oddelek za prevajalstvo (mentorja izr. prof. dr. Špela
Vintar in izr. prof. dr. Grega Repovš)
ANA BOGATAJ, Slovenske stripovske avtorice, Oddelek za slovenistiko in
Oddelek za umetnostno zgodovino (doc. dr. Katja Mahnič, izr. prof. dr.
Irena Novak Popov)
ŽIVA BORAK, Apulejeve Metamorfoze in Vita Aesopi, Oddelek za klasično
filologijo in Oddelek za primerjalno knjiž. in literarno teorijo (red.
prof. dr. Marko Marinčič, red. prof. dr. Vid Snoj)
TINA LAJOVIC ČERNE, L'epistola in funzione letteraria Le »Heroides« di
Ovidio e »si sta facendo sempre più tardi« di Tabucchi / Pismo v
književni vlogi Ovidijeve »Heroides« in Tabucchijeve »Si sta facendo
sempre più tardi«, Oddelek za klasično filologijo in Oddelek za
romanske jezike in književnosti (red. prof. dr. Marko Marinčič, doc.
dr. Patrizia Farinelli)
NEŽA GABERŠČEK, Kritika oblasti v slovenski in španski povojni
dramatiki, Oddelek za slovenistiko in Oddelek za romanske jezike in
književnosti (red. prof. dr. Branka Kalenić Ramšak, izr. prof. dr.
Mateja Pezdirc Bartol)
IRENA IPAVEC, Pogled kot nosilec moči v romanu in filmu Triptih Agate
Schwarzkobler, Oddelek za primerjalno književnost in Oddelek za
slovenistiko (red. prof. dr. Alojzija Zupan Sosič, red. prof. dr. Tomo
Virk)
LUKA KELC, Erotična ljubezen v starejši slovenski književnosti
(Trubar, Dalmatin, Skalar, Kastelec), Oddelek za sociologijo Oddelek
za slovenistiko (doc. dr. Anja Zalta, doc. dr. Aleksander Bjelčevič)
KRISTINA PRANJIĆ, Konstruktivizem in suprematizem – dva vektorja do
postgravitacijske teorije, Oddelek za slavistiko in Oddelek za
primerjalno književnost in literarno teorijo (red. prof. dr. Miha
Javornik, red. prof. dr. Janez Vrečko)
ROK SMRDELJ, Prebujenje Zorka Simčiča: vprašanje interpretacije, vloge
romana in recepcije, Oddelek za primerjalno književnost in literarno
teorijo (red. prof. dr. Matevž Kos)
PIA ŠLOGAR, Wyrazy nacechowane ekspresywnie w kaszubszczyźnie na
podstawie wywiadów przeprowadzonych w środowisku młodzieżowym Kaszubów
/ Ekspresivno zaznamovane besede v kašubščini, zbrane na podlagi
pogovorov, izvedenih med mladimi Kašubi, Oddelek za slavistiko (doc.
dr. Maria Zofia Wtorkowska, dr. Małgorzata Klinkosz)
LEON TABOR, Protokol glasnega razmišljanja kot metoda za usmerjeno
opazovanje procesa prevajanja – primer kolokacij in drugih besednih
zvez, Oddelek za prevajalstvo (doc. dr. Primož Jurko)
JARO SEVER TORKAR, Obravnava slovenskih naslonk, Oddelek za
slovenistiko (izr. prof. dr. Mojca Smolej)
SIBIL GRUNTAR VILFAN, Latin Phraseological Units in English and
Slovene: A Study Based on Erasmus' Adagiorum chiliades / Latinske
frazeološke enote v angleščini in slovenščini: Raziskava na podlagi
Erazmovih Adagiorum chiliades, Oddelek za anglistiko in amerikanistiko
in Oddelek za klasično filologijo (izr. prof. dr. Marjeta Vrbinc, doc.
dr. David Movrin)
ANA ZALAR, Torquato Tasso: Osvobojeni Jeruzalem: Problematika epa in
vpliv literarnega dela na umetniška dela, Oddelek za romanske jezike
in književnosti in Oddelek za umetnostno zgodovino (izr. prof. dr.
Irena Prosenc Šegula, izr. prof. dr. Martin Germ)
JASNA ŽIVEC, Veterinarska terminologija v terminoloških in splošnih
slovarjih, Oddelek za slovenistiko (red. prof. dr. Erika Kržišnik,
doc. dr. Mateja Jemec Tomazin)

Filozofska fakulteta: Jezikoslovnica 2014
tor 2. 12. 2014 13.05  Besedne igre niso bedne igre
tor 2. 12. 2014 13.55  Uvod v semitske jezike
tor 2. 12. 2014 16.25 Pregibani nedoločnik v madžarščini
sre 3. 12. 2014 10.35 Uvod v lepontščino
sre 3. 12. 2014 13.05 Etimologija vedskih imen bogov in obredov
čet 4. 12. 2014 10.35 Nizka zemščina, nizozemščina
čet 4. 12. 2014 14.45 Tersko narečje v obrisih
čet 4. 12. 2014 16.25  Staroindijska filologija
čet 4. 12. 2014 17.15 Filozofska fakulteta Slovenski jezik v zamejstvu


Dodatne informacije o seznamu SlovLit