[SlovLit] Angleško-slovensko biotehnološko izrazje -- Retorika za univerzo -- Register kulturne dediščine

Miran gmail miranhladnik1 na gmail.com
Sob Nov 29 16:24:54 CET 2014


Od: Rok Dovjak <rok.dovjak na gmail.com>
Datum: 29. november 2014 16.01
Zadeva: ASBI - nov terminološki slovar

Z veseljem sporočam, da smo na Biotehniški fakulteti Univerze v
Ljubljani pripravili nov terminološki slovarček. V sredo, 26. 11.
2014, je namreč izšel poskusni snopič angleško-slovenskega
terminološkega slovarja (Angleško-slovensko biotehnološko izrazje), ki
smo ga prostovoljno pripravili študentje BF ob pomoči prof. dr. Polone
Jamnik. Tiskana izvoda sta dostopna v knjižnici Oddelka za živilstvo
Biotehniške fakultete, v načrtu pa je tudi razširitev geslovnika in
prenos slovarja na splet, da bo dostopen širši javnosti. Več
informacij: http://www.rtvslo.si/znanost-in-tehnologija/biotehnologija-strokovni-slovar-prostovoljno-pripravili-studentje-sami/352326

Lep pozdrav
Rok Dovjak

===

http://www.uni-lj.si/aktualno/koledar_dogodkov/dogodki/2014112808545179/
-- Retorika za visokošolske učitelje. Vodi  doc. dr. Hotimir Tivadar,
slovenist in fonetik. 12. decembra (14 - 19h) in 13. decembra (9 -
13h) 2014 na Filozofski fakulteti v Ljubljani. Delavnica traja 10 ur
(6+4), udeležba pa je obvezna na obeh srečanjih.

VSEBINA: priprava na kakovostno komunikacijo s študenti, kar pa brez
teoretične predstavitve vloge slovenščine v sodobnem svetu ne bo
mogoče; predstavitev različnih oblik govora in seznanitev z osnovnimi
pravili kakovostnega javnega nastopa (iskrenost, spoštljivost do
poslušalcev), govora (govorna tehnika) in slovenske knjižne izreke
(pravorečje). Poleg tega se bomo ozrli tudi na pravopisno-jezikovna
vprašanja, ki bodo udeležencem delale težave oz. jih bo zanimalo.
Predavanja z vajami ter komunikacija bosta predvsem interaktivna,
torej je AKTIVNO SODELOVANJE, tj. govorjenje, udeležencev OBVEZNO, saj
je delavnica izrazito praktično naravnana. Delavnica traja 8 ur in
poteka v dveh delih. CILJI:

- izboljšanje (knjižnega iz)govora udeležencev, saj je kakovosten
govor nujen za boljše poučevanje
- zavedanje različnih govornih položajev
- zavedanje lastnega govora in morebitnih motečih lastnosti le-tega
- kakovostnejše izražanje in komunikacija tako v pisnem kot govorjenem
jezikovnem kodu

Izvedba delavnice je financirana v okviru projekta Kakovost - Univerza
v Ljubljani (KUL) in je za udeležence BREZPLAČNA.  Prijavite se lahko
do 3. decembra 2014 preko te povezave - prijava ni več mogoča, saj je
delavnica že zapolnjena.  Na posamezno izobraževanje bo sprejetih
prvih 15 prijavljenih oseb. Po prijavi boste po e-pošti prejeli
obvestilo o uspešnosti prijave in ostalih praktičnih informacijah o
izvedbi. Ker je število mest omejeno, je potrebno v primeru neudeležbe
obvezno poskrbeti za nadomeščanje. Za morebitna ostala vprašanja smo
vam na voljo preko luka.hrovat na ff.uni-lj.si

===

Zemljevid registra kulturne dediščine Situla
(http://giskd6s.situla.org/giskd/) skoraj ne deluje več, novi
zemljevid je v preizkusni verziji na naslovu dediščina.si/heritage.si
(http://www.eheritage.si/apl/).


Dodatne informacije o seznamu SlovLit