[SlovLit] Kresilne gobe -- Re: Allah

Miran gmail miranhladnik1 na gmail.com
Tor Jul 29 17:19:06 CEST 2014


Od: Miha Rus <mihar na iolar.com>
Datum: 29. julij 2014 12.12
Zadeva: kresilne gobe

Pozdravljeni.

Ali se morda kdo spomni, da se še v kakšni drugi knjigi razen
Levstikovem Martinu Krpanu piše o kresilnih gobah? Vrli Notranjec se
je pred stražniki zgovoril, da ima v vrečah kresilne gobe.

Lp, Miha

===

Od: Helena Dobrovoljc <Helena.Dobrovoljc na zrc-sazu.si>
Datum: 29. julij 2014 15.18
Zadeva: Alah (http://mailman.ijs.si/pipermail/slovlit/2014/004884.html)

Brez prevoda v rokah težko ocenim, ali je zapis Allah v novem prevodu
Korana edini odmik od pravopisnih pravil.

S pravopisnega vidika je tako, da pri prečrkovanju iz nelatiničnih
pisav upoštevamo fonetično realizacijo, in ker t. i. dolge soglasnike
izgovarjamo »navadno« (gl. SP 2001, člen 222 – izjema so soglasniki na
meji besed, tj. oddaja, Preddvor), tako zapisujemo tudi imena,
prečrkovana iz arabščine. Slednje potrjujejo tudi pravopisna pravila
za arabščino (SP 2001 v členu 1121): »namesto dvojnih soglasnikov
jemljemo enojne«, torej Mahálla – Mahála. Ni pa rečeno, da po
večstoletni rabi ime Allah ne bi bilo podomačeno v Alah tudi, če bi
prvotno obstajalo v latinični pisavi (tako kot npr. Krištof Kolumb).

Drugačen način, kot ga predlaga pravopis, ubira več piscev religioznih
vsebin s to tematiko npr. na spletni strani www.islam.si in na
spletišču Društva za promocijo islamske kulture v Sloveniji tako
opazimo več nedoslednosti, saj na eni strani upoštevajo fonetično
prečrkovanje pri neuveljavljenih imenih, na drugi strani pa pri
uveljavljenih že podomačenih različicah Alah, Mohamed, Koran
uporabljajo raje Allah, Muhammed in neenotno Ku'ran.

Kakor koli že, z odločitvijo za Allaha prevajalca nista obšla le
pravil, temveč tudi pisno tradicijo, ki jo izpričujejo slovenska
besedila že v 19. stoletju (npr. v Novicah gospodarskih, obrtniških in
narodnih stvari, 1861; kot kaže korpus IMP, Jezikovni viri starejše
slovenščine), ne nazadnje tudi že obstoječa prevoda, Jelinčičev iz l.
2003 in Majaronov iz l. 2005.

Vsekakor bi morala za svojo odločitev avtorja podati več argumentov.

Helena Dobrovoljc
Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU
Jezikovno svetovanje: http://isjfr.zrc-sazu.si/sl/svetovalnica


Dodatne informacije o seznamu SlovLit