[SlovLit] Allah -- Črna smrt

Miran gmail miranhladnik1 na gmail.com
Tor Jul 29 07:11:07 CEST 2014


From:  Silvo Torkar <silvot na zrc-sazu.si>
To: Slovlit
Subject: Re: prošnja sredi poletja
(http://mailman.ijs.si/pipermail/slovlit/2014/004884.html)
Date sent: Mon, 28 Jul 2014 18:20:43 +0200

Spoštovani! Ime Alah pišejo z enojnim -l- ne le v slovenščini, pač pa
še v naslednjih slovanskih jezikih: v slovaščini, beloruščini,
hrvaščini, srbščini in makedonščini. Z dvojnim -l- pišejo to ime v
bosanščini, ruščini, ukrajinščini, bolgarščini, poljščini in češčini.
Od neslovanskih jezikov pišejo ime Alah z enojnmi -l- tudi v
španščini, litovščini, gruzinščini in še nekaterih. Pisanje z enojnim
-l- potemtakem ni nekakšna slovenska pravopisna posebnost, zato
sklicevanje na tiste jezike, v katerih pišejo Alah z dvojnim -l-, ni
upravičeno. Knjižna slovenščina ima pač svojo zgodovinsko tradicijo,
ki je uveljavila pisanje imena Alah z enojnim -l-, zato ni razloga, da
bi v prevodu Korana napravili izjemo.

Z lepimi pozdravi,
dr. Silvo Torkar,
Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU

---

Od: jesnoj <jesnoj na zrc-sazu.si>
Datum: 28. julij 2014 21.37
Zadeva: Re: Allah

Zapis Allah v slovenskem prevodu ne more biti "izjema", pač pa je
zgolj pravopisna napaka, ki je - sodeč po utemeljitvi prevajalcev -
zagrešena hote; torej pravopisna napaka na osnovi samovolje. In čisto
nič drugega.

Jerica Snoj

===

Studenice so eden od krajev, omenjenih v zgodovinski sliki Črna smrt
Ksaverja Meška (http://www.geopedia.si/lite.jsp?params=T105_F18184:1486_x547752.01_y128556.563_s17_b2&locale=sl);
ki se sicer dogaja na Ptuju. Druga dogajališča zgodovinskih pripovedi
so na klik dostopna v sloju Dogajališča zgodovinskih romanov na
Geopediji (http://www.geopedia.si/?params=L18184#T105_L18184_x499072_y112072_s9_b4).
Meškov tekst iz leta 1911 dobimo na dLibu v ponatisu v devetih
nadaljevanjih
v časniku Slovenski gospodar leta 1931 (od 7. 10. 1931 (št. 41) dalje,
http://www.dlib.si/results/?query=%27keywords%3d%22%C4%8Drna+smrt%22+me%C5%A1ko%40OR%40fts%3d%22%C4%8Drna+smrt%22+me%C5%A1ko%27&pageSize=25&frelation=Slovenski+gospodar&sortDir=ASC&sort=date),
Wikivir pa čaka na njegovo posvojitev in popravljanje, npr. v Meškovem
profilu na https://sl.wikisource.org/wiki/Franc_Ksaver_Me%C5%A1ko ali
v seznamu potrebnih digitalizacij na
https://sl.wikisource.org/wiki/Wikivir:Slovenska_leposlovna_klasika#Posamezna_besedila
Več o Mešku in o Studenicah najdeš na Wikipediji; če kaj manjka ali je
narobe, pa dopolni ali popravi. -- miran


Dodatne informacije o seznamu SlovLit