[SlovLit] Proti podaljševanju copyrighta -- Objavi v Filoloških pripombah!

Miran gmail miranhladnik1 na gmail.com
Čet Jul 10 13:03:58 CEST 2014


https://mail.google.com/mail/u/0/?ui=2#inbox/1471c9b37659e72f --
podpiši peticijo proti podaljševanju avtorske zaščite.

===

From: "Subiotto, Namita" <Namita.Subiotto na ff.uni-lj.si>
Date: Thu, 10 Jul 2014 09:34:46 +0000
Subject: Vabilo k oddaji prispevkov za Filoloske pripombe

Spoštovani, vabimo vas, da s svojimi prispevki sodelujete v novi
številki revije Filološke pripombe (2014).

Filološke pripombe je slavistični zbornik s področja humanističnih
ved. Nastal je kot rezultat meduniverzitetnega sodelovanja Filološke
fakultete Permske državne univerze, Filozofske fakultete Univerze v
Ljubljani, Inštituta za makedonsko književnost, ki deluje v okviru
Univerze „Sv. Cirila in Metoda“ v Skopju, in Filozofske fakultete
Univerze v Zagrebu.

Revija Filološke pripombe je vključena, indeksirana in arhivirana v
spletnih knjižnicah Srednje in Vzhodne Evrope (C.E.E.O.L), na hrvaškem
portalu za znanstvene revije Hrčak ter ruskem indeksu znanstvenega
citiranja (РИНЦ).

Filološke pripombe prinašajo bogat spekter znanstveno-raziskovalnih
prispevkov humanističnih ved (filozofija, književnost, zgodovina,
jezikoslovje) v že prepoznavnih rubrikah: Filozofsko-kulturološki
problemi, Zgodovina in filologija, Jezik v zgodovinsko-kulturološkem
kontekstu (primerjalni vidik), Sodobna družba v kulturi, jeziku in
književnosti, Jezikoslovna didaktika, Jezikoslovje in Recenzije,
Informacije.

Prispevki naj bodo razporejeni v naslednje rubrike:
   1. Filozofsko-kulturološki problemi
   2. Zgodovina in filologija
   3. Jezik v zgodovinsko-kulturološkem kontekstu (primerjalni vidik)
   4. Književnost v medkulturnem kontekstu
   5. Sodobna družba v kulturi, jeziku in književnosti
   6. Jezikoslovje. Jezikoslovna didaktika
   7. Recenzije

III. Besedilo pošljite v elektronski obliki na naslov:
namita.subiotto na ff.uni-j.si

IV. Uradni jeziki zbornika so hrvaščina, makedonščina, ruščina,
slovenščina, angleščina.

VII. (Podaljšani) rok za oddajo prispevkov je 1. september 2014.
Besedila morajo biti klasificirana, lektorirana in urejena za tisk.

[...] Več informacij na: http://philologicalstudies.org/

Hvala in lep pozdrav,
Namita Subiotto
Oddelek za slavistiko FF


Dodatne informacije o seznamu SlovLit