[SlovLit] Slovenska poezija, 50 let SSJLK, Prešernova in Jurčičeva pot -- Slovar novejšega besedja -- Re: Pravopisna komisija

Miran gmail miranhladnik1 na gmail.com
Pet Jul 4 01:00:27 CEST 2014


Irena Novak Popov. Novi sprehodi po slovenski poeziji. Ljubljana:
Zveza društev Slavistično društvo Slovenije, 2014 (Slavistična
knjižnica, 19). 352 str.

http://slov.si/mh/galeri224/index.html -- Dobro jutro lepotica.
[Fotografije so od zdaj dalje na novem spletišču.]

http://slov.si/mh/galeri225/index.html -- 50 let seminarja slovenskega
jezika, literature in kulture (fotografije).

===

From: Petra Jordan <jordan.petra na gmail.com>
To: SlovLit <slovlit na ijs.si>
Date: Thu, 3 Jul 2014 14:20:55 +0200
Subject: SNB na spletu

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika: http://bos.zrc-sazu.si/SNB.html

===

From: "Simon Krek" <simon.krek na guest.arnes.si>
To: <slovlit na ijs.si>
Date: Thu, 3 Jul 2014 18:36:20 +0200
Subject: Pravopisna komisija: grške smokvice ali cesarstvo čutil?
(http://mailman.ijs.si/pipermail/slovlit/2014/004846.html)

Spoštovani,
dodatna informacija za tiste, ki ste si prebrali blog "Pravopisna komisija:
grške smokvice ali cesarstvo čutil?". Včeraj sem prejel tudi uradna odziva s
SAZU in ZRC SAZU na poizvedbo po informacijah javnega značaja. Iz odzivov
izhaja, da Pravopisna komisija dejansko deluje na ZRC SAZU, ki pa nima
predvidenih sredstev za njeno delovanje. Odziva si lahko ogledate na spletni
strani: http://www.simonkrek.si/blog/blog_smokvice.html#pripis

Lep pozdrav
Simon Krek


Dodatne informacije o seznamu SlovLit