[SlovLit] Vili Stegu -- Re: Umik s seznama avtorjev Akcijskega načrta za jezikovno opremljenost

Miran gmail miranhladnik1 na gmail.com
Čet Jul 3 06:03:37 CEST 2014


Od: Urška <urska.perenic na gmail.com>
Datum: 02. julij 2014 10.54
Zadeva: Nova knjiga (ne)objavljenih pesmi z razpravami

Pri društvu 2000 je izšla knjiga Samotna pot, ki jo je uredil Peter
Kovačič Peršin. V njej je zbran celoten Stegujev pesniški opus. Nabor
uvedejo Prve pesmi, sledijo pa še Pesem osamljenega, Balade,
Samogovori in Pesmi o belem času. Stegujevo poezijo, tako Kovačič
Peršin, zaznamuje bivanjska stiska sodobnega človeka, pesnik pa vedno
znova vstopa tudi v intimen odnos z Bogom. Pesmi upovedujejo
paradoksalen položaj verujočega, nemega ob Božjem molku, kar je Peršin
označil kot poezijo o skritem Bogu.

Drugi del Samotne poti prinaša poglobljeno analizo Stegujevega
pesniškega opusa – razprave s simpozija o njegovi poeziji in misli, ki
ga je ob spominskem dnevu pesnikove smrti lani na premskem gradu
organizirala založba Društvo 2000. Svoje poglede na Stegujevo
življenje, pesništvo ter njegovo filozofsko in teološko misel so v
razpravah ob Kovačič Peršinu predstavili Pavel Peter Bratina, Urška
Perenič, Denis Poniž in Edvard Kovač.

Vili Stegu, ki se je rodil leta 1943 na Premu, je pesniti začel v
gimnazijskih letih. Svojo prvo pesniško zbirko je pripravil leta 1964,
največ pa je ustvarjal v času bogoslovnega študija med leta 1963 in
1970. Pesmi je objavljal tudi v glasilih Pogovori in Brazde. Med
letoma 1969 in 1975 je kot duhovnik delal v domovini, kasneje pa je
odšel na pastoralno delo v Nemčijo. Z odhodom v tujino je njegov
pesniški navdih skoraj povsem usahnil, zato se je posvetil prevajanju
in esejistiki. Umrl je leta 1989, prvi izbor njegovih pesmi je izšel
dve leti kasneje, zbirka Ugašajoče sanje pa leta 1996.

===

From: Darinka Verdonik <darinka.verdonik na um.si>
To: <slovlit na ijs.si>
Date: Wed, 02 Jul 2014 21:22:52 +0200
Subject: Re: Umik s seznama avtorjev Akcijskega načrta za jezikovno
opremljenost (http://mailman.ijs.si/pipermail/slovlit/2014/004867.html
in http://mailman.ijs.si/pipermail/slovlit/2014/004869.html)

Spoštovani, v zadnjih dneh sta se na tejle listi že pojavila dva
odziva soavtorjev Akcijskega načrta za jezikovno opremljenost. Kot
soavtorici mi je izredno žal, da so se posamezna nesoglasja v zvezi z
izdelavo načrta prenesla v javnost in tako mečejo slabo luč na celoten
načrt, v katerega smo vseeno vsi soavtorji vložili vse svoje znanje in
veliko truda.

Vseeno pa je ob teh odzivih za javnost treba dodati informacijo, da v
nekaj točkah delovna skupina soglasja ni dosegla in smo oddali
akcijski načrt Službi za slovenski jezik delno neusklajen, s
pripombami in komentarji k neusklajenim točkam, tako da je bila Služba
prisiljena sama sprejeti odločitve pri teh točkah. Informacija, da
"akcijski načrt, kot je bil poslan v javno obravnavo, ni nastal samo s
sklepanjem kompromisov, temveč tudi s tihim prelomom dogovora, da bodo
v njem predstavljene zamisli usklajene znotraj delovne skupine", zato
ni povsem točna - kot rečeno, se namreč pri nekaterih točkah v skupini
nismo mogli uskladiti vse do izteka roka za oddajo besedila. S
posameznimi končnimi odločitvami smo nezadovoljni prav vsi člani
skupine - to pa je kvečjemu dober znak o njegovi vsebini.

Lep pozdrav
Darinka Verdonik


Dodatne informacije o seznamu SlovLit