[SlovLit] Umik s seznama avtorjev Akcijskega načrta za jezikovno opremljenost -- Kmecl in Tivadar o SSJLK

Miran gmail miranhladnik1 na gmail.com
Sre Jul 2 07:26:32 CEST 2014


From: "Simon Krek" <simon.krek na guest.arnes.si>
To: <slovlit na ijs.si>
Date: Tue, 1 Jul 2014 21:24:07 +0200
Subject: Umik s seznama avtorjev Akcijskega načrta za jezikovno
opremljenost (http://mailman.ijs.si/pipermail/slovlit/2014/004867.html)

Spoštovani,

kot nas je včeraj spomnil predstojnik Inštituta za slovenski jezik dr.
Marko Snoj, je Ministrstvo za kulturo 23. 6. 2014 na tem forumu dalo v
javno razpravo Akcijski načrt za jezikovno opremljenost, pri nastanku
katerega smo sodelovali dr. Marko Snoj, dr. Helena Dobrovoljc, dr.
Darinka Verdonik, dr. Špela Vintar, dr. Simona Bergoč, dr. Tomaž
Erjavec in jaz. Ob želji dr. Snoja po umiku s seznama avtorjev bi
najprej želel dodati nekaj informacij.

Omenjeni smo bili v komisijo imenovani septembra lani in imamo za sabo
relativno dolg proces izdelovanja tega načrta. Dr. Snoj se je na prvem
sestanku sam javil, da bo koordiniral področje Jezikovni opis, kamor
spadajo slovarji, slovnice, korpusi itd., ostali smo se s tem
strinjali. Do decembra 2013 je dr. Snoj za svoje področje pripravil
kratek, tri strani dolg opis, in to za področje, kateremu je bilo v
resoluciji pripisanih daleč največ sredstev (6.300.000 EUR). Februarja
letos je skupina izdelala drugo, izpopolnjeno verzijo celotnega
dokumenta, v katerem je področje Jezikovni opis dr. Snoja ostalo
nespremenjeno, čeprav je bilo po mojem mnenju besedilo v tej obliki
povsem neustrezno za tako pomemben dokument. Da bi nedvoumno pokazal,
kako si predstavljam vsebino, ki bi jo moral koordinirati dr. Snoj,
sem marca pripravil svoj opis za to področje. Ostali deli akcijskega
načrta so nastajali naprej, aprila in maja smo si v skupini izmenjali
čez 50 sporočil, v katerih smo si osnutek brali, dopolnjevali, se
koordinirali in posvetovali. Področje za Jezikovni opis je ostajalo
prazno, saj se dr. Snoj na pobude ni odzival. V tej zagati je najprej
predsednica komisije, potem ena od članic prevzela "nadomestno"
koordinatorsko vlogo za to področje, sicer celoten dokument sploh ne
bi bil izdelan v zakonsko določenem roku. Od tam naprej je dr. Snoj
delo na tem delu dokumenta nenehno vračal na preprosto zatrjevanje, da
je on pač tisti, ki je edini zadolžen za področje Jezikovni opis.
Odločitev, da posamezne sklope najprej zapišejo koordinatorji, nato pa
jih uskladi celotna skupina, je bila interna konsenzualna odločitev.
Celoten dokument pa je delo skupine, kar je bilo na začetku dela jasno
povedano.

Zaradi navedenega imam kar precej težav z izjavami, kot so, da
dokument "ni nastal samo s sklepanjem kompromisov, temveč tudi s tihim
prelomom dogovora, da bodo v njem predstavljene zamisli usklajene
znotraj delovne skupine" ali da je bil Snojev "predlog za ta del
akcijskega načrta ... skoraj v celoti zamenjan z alternativnim
predlogom, o katerem se nismo niti dogovorili niti uskladili". Da ne
govorim o izjavi, da so del načrta Jezikovni opis "pripravili ...
sočlani delovne skupine brez referenc in izkušenj s področja
jezikovnega opisa," pripombe dr. Snoja "na tako nastalo besedilo pa so
bile skoraj v celoti prezrte". Tako žaljenje in diskreditiranje drugih
strokovnjakov mi je nasploh težko razumljiva praksa, a osnovni problem
je drugje. Dr. Snoj je imel skoraj devet mesecev vse možnosti
oblikovati objavljeni dokument. Zvračati po vsem tem času svojo lastno
nezainteresiranost ali nezmožnost za to delo na namišljeno prezrtost
se mi zdi enostavno neresno, saj je jasno, da ob že izhodiščno
različnih mnenjih nihče od avtorjev ne bo zadovoljen s končno verzijo,
ker je to pač narava vseh kompromisov.

Zato izjavljam, da tudi sam ne želim biti naveden kot soavtor
Akcijskega načrta za jezikovno opremljenost, kot je bil objavljen 23.
6. 2014 na spletnih straneh Ministrstva za kulturo, če realni
(so)avtor dr. Snoj ne bo naveden na tem dokumentu. Izrazito namreč
nisem zadovoljen z deli, ki jih je v akcijski načrt prispeval dr. Snoj
in če se kot avtor odpoveduje navedenim delom, sam kot (so)avtor
vsekakor nočem biti podpisan pod njimi, ker jih kot take ne bi niti
napisal niti sprejel. Močno pa obžalujem, da se vodja tako pomembne
ustanove za slovenščino vede skrajno neresno ob tako pomembni stvari
za prihodnost jezika.

Lep pozdrav,
Simon Krek

===

From: "Aleksander Čobec" <aleksander.cobec na gmail.com>
To: slovlit na ijs.si
Date: Wed, 2 Jul 2014 00:10:41 +0200
Subject: Okno slovenščine v svet

Pogovor z Matjažem Kmeclom in Hotimirjem Tivadarjem ob 50-letnici
Seminarja za slovenski jezik, literaturo in kulturo. Povezava do
oddaje: http://4d.rtvslo.si/arhiv/jezikovni-pogovori/174283038


Dodatne informacije o seznamu SlovLit