[SlovLit] Zbornik 50. SSJLK -- Peticija za digitalno humanistiko

Miran gmail miranhladnik1 na gmail.com
Tor Jul 1 09:48:58 CEST 2014


Prihodnost v slovenskem jeziku, literaturi in kulturi: Zbornik
predavanj: 50. seminar slovenskega jezika, literature in kulture,
Ljubljana, 30. 6.--11. 7. 2014. Ur. Hotimir Tivadar. Ljubljana:
Znanstvena založba Filozofske fakultete, 2014. 269 str.

Vsebina (http://www.centerslo.net/l3.asp?L1_ID=5&L2_ID=37&L3_ID=445&LANG=slo)

Hotimir Tivadar, Petdesetemu in prihodnjim Seminarjem na pot
Martina Orožen, Spomini na poletni Seminar slovenskega jezika,
literature in kulture
Matjaž Kmecl, Pol stoletja pozneje, ob zlatem jubileju

Erika Kržišnik, Prihodnost in bodočnost v slovenskem jeziku
Marko Stabej, Iz preteklih prihodnosti slovenščine v sedanjost
Mojca Nidorfer Šiškovič, E-posredovano sporazumevanje v slovenščini od
poimenovanj do jezikovne rabe in prihodnosti
Marko Jesenšek, Slovenščina kot učni jezik na slovenskih univerzah

Alojzija Zupan Sosič, Prihodnost literarne interpretacije
Miran Hladnik, Perspektive slovenske literarne zgodovine
Andrej Rozman, Ali je slavistika v krizi in zakaj?

Božidar Jezernik, »Glejmo nazaj, da vidimo naprej!«
Ksenija Vidmar Horvat, Kozmopolitska kultura in slovenska literatura:
prispevek majhne nacije k svetovni dediščini prihodnosti

Izbirna tečaja
Milena Mileva Blažić, Slovenske pravljice v evropskem kontekstu
Nataša Logar, Jezikovni viri na klik in dotik

Parada mladih
Manja Gorinšek, Otroški jezik in ohranjanje slovenskega kulturnega
izročila na Koroškem
Matej Meterc, Je prihodnost slovenskih antipregovorov (le) pregovorna?
Nejc Robida, Sinteza govora in Govorec 3

KONFERENCA OB 50-LETNICI SSJLK: Prihodnost slovenščine in slovenistik po svetu
Ada Vidovič Muha, Nastanek Seminarja slovenskega jezika, literature in
kulture – čas spremembe jezikoslovnega koncepta
Bożena Tokarz, Emil Tokarz, Doživeti slovenskost
Bożena Ostromęcka-Frączak, Katarzyna Bednarska, Slovenistika na Univerzi v Lodžu
Tina Jugovič, Mateja Gojkošek, Jasmina Šuler Galos, Študij slovenščine
na Poljskem z vidika študentov
Andrej Leben, Prihodnost slovenistike na Univerzi v Gradcu
Marija Bajzek Lukač, Priložnosti za slovenščino na Madžarskem
Ivana Latković, Kako premostiti vrzel med znanostjo in trgom ali o
dodani vrednosti študija (zagrebške) slovenistike
Maja Đukanović, Slovenščina v Srbiji: preteklost, sedanjost in prihodnost
Lidija Arizankovska, Slovenistika na Univerzi v Skopju – aktualno
stanje in pričakovanja v prihodnosti
Maryana Klymets, Pot do slovenistike na Katedri za slovansko
filologijo Univerze Ivana Franka v Lvovu
Timothy Pogačar, Revija Slovene Studies (ZDA)
Anita Peti-Stantić, Pravi in lažni slovenski in hrvaški prijatelji
Marija Bidovec, Valvasor in prihodnost
Anna Bodrova, Nacionalizem proti kozmopolitizmu v slovenski literaturi

Predstavitev avtorjev
50 let Seminarja slovenskega jezika, literature in kulture – teme,
predsedniki, lektorji
Bibliografsko kazalo seminarskih zbornikov 40 (2004)-5040 (2004)-50 (2014)

Program seminarja:
http://www.centerslo.net/l3.asp?L1_ID=5&L2_ID=154&L3_ID=443&LANG=slo

===

https://docs.google.com/forms/d/1QSA_fUSaRpw47wwRcXh0SXkZFx1NQ2NbjhBbfTrICnA/viewform?usp=send_form
-- peticija v podporo digitalni humanistiki, da ostane analiza knjig,
ki jih je digitaliziral Google, legalna. Več na
http://lists.digitalhumanities.org/pipermail/humanist/2014-June/012119.html


Dodatne informacije o seznamu SlovLit