[SlovLit] Umik s seznama avtorjev Akcijskega načrta za jezikovno opremljenost -- Revijalna beletrija

Miran gmail miranhladnik1 na gmail.com
Pon Jun 30 17:19:34 CEST 2014


Od: Marko Snoj <marko.snoj na zrc-sazu.si>
Datum: 30. junij 2014 16.35
Zadeva: Umik s seznama avtorjev Akcijskega načrta za jezikovno opremljenost

Ministrstvo za kulturo je dalo 23. 6. 2014 v javno razpravo Akcijski
načrt za jezikovno opremljenost, ki ga je pripravila delovna skupina,
v katero sem bil poleg dr. Simone Bergoč (predsednice), dr. Helene
Dobrovoljc, dr. Darinke Verdonik, dr. Špele Vintar, dr. Simona Kreka
in dr. Tomaža Erjavca imenovan tudi jaz. Eden prvih dogovorov med
člani skupine je bil, da bomo v načrt vnašali le konsenzualno
usklajene vsebine. Ker se je pred tednom dni v javni razpravi pojavilo
neusklajeno besedilo nastajajočega dokumenta, sem vodji Službe za
slovenski jezik nemudoma naslovil zahtevo, naj moje ime umakne s
seznama avtorjev objavljenega akcijskega načrta in o umiku obvesti
tudi SlovLit, kjer sem bil neupravičeno naveden v vlogi soavtorja.
Služba za slovenski jezik tej moji zahtevi v tednu dni ni ugodila,
zato sem prisiljen umik svojega imena objaviti na tem mestu.

Izjavljam, da ne želim biti naveden kot soavtor Akcijskega načrta za
jezikovno opremljenost, kot je bil objavljen 23. 6. 2014 na spletnih
straneh Ministrstva za kulturo. Razlog je v tem, da ta dokument
prinaša tudi vsebine, s katerimi se izrazito ne strinjam, na kar sem v
teku usklajevanja večkrat opozoril, a je bilo moje mnenje vsakič
prezrto. Zavedam se, da je pri usklajevanju različnih pogledov
potrebno sklepanje kompromisov, zato sem jih tudi sklepal. Vendar pa
akcijski načrt, kot je bil poslan v javno obravnavo, ni nastal samo s
sklepanjem kompromisov, temveč tudi s tihim prelomom dogovora, da bodo
v njem predstavljene zamisli usklajene znotraj delovne skupine.

Gre predvsem za poglavje Jezikovni opis (in s tem povezane prvine), za
pripravo katerega sem bil v delovni skupini soglasno imenovan za
koordinatorja. Moj predlog za ta del akcijskega načrta je bil namreč
skoraj v celoti zamenjan z alternativnim predlogom, o katerem se nismo
niti dogovorili niti uskladili. Pripravili so ga sočlani delovne
skupine brez referenc in izkušenj s področja jezikovnega opisa, moje
pripombe na tako nastalo besedilo pa so bile skoraj v celoti prezrte.

Marko Snoj

===

http://www.ludliteratura.si/esej-kolumna/uvodnik/novi-val-ameriske-in-svetovne-revijalistike/?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=obvescevalnik
-- Nina Beguš, Novi val ameriške in svetovne revijalistike, LUD
Literatura 30. junija 2014.


Dodatne informacije o seznamu SlovLit