[SlovLit] Tolkalni slovar -- Wikivir 2014 -- Vezljivost

Miran gmail miranhladnik1 na gmail.com
Sre Jun 4 08:09:21 CEST 2014


From: Cobec Aleksander <Aleksander.Cobec na rtvslo.si>
To: "slovlit na ijs.si" <slovlit na ijs.si>
Date: Tue, 3 Jun 2014 17:54:04 +0000
Subject: Tolkalni terminološki slovar

Kaj so dadaíko, darabúka, djún djún in kabása? To so tolkala, ki so
prišla k nam z Japonske, iz Afrike in arabskega sveta. Zapis njihovih
imen je prilagojen slovenskemu izgovoru v Tolkalnem terminološkem
slovarju, ki je prvi razlagalni slovar sodobnega slovenskega
tolkalnega izrazja s tujejezičnimi ustrezniki. V delu so predstavljena
številna druga zanimiva glasbila, predvsem pa slovar odgovarja na
izzive, ki se pojavljajo ob naraščajoči priljubljenosti tolkal v
Sloveniji. Z njimi se srečujejo v poklicnih orkestrih, glasbenem
šolstvu in v amaterskih pihalnih godbah. Na programu Ars sta bila
gosta avtorja Tolkalnega terminološkega slovarja Franci Krevh,
orkestrski glasbenik, in Marjeta Humar, slovaropisna strokovnjakinja
iz Sekcije za terminološke slovarje Inštituta za slovenski jezik Frana
Ramovša ZRC SAZU. Povezavi do oddaje:

http://4d.rtvslo.si/#arhiv/jezikovni-pogovori/174278780
ali http://ars.rtvslo.si/pogovori/

===

Izbrani smo bili za popravljanje besedil na Wikiviru, res da s pol
manj denarja kot na začetku pred semimi leti, vendar za štiri leta
skupaj. Interesenti za delo preko študentske napotnice se vpišite na
https://sl.wikisource.org/wiki/Pogovor_o_Wikiviru:Slovenska_leposlovna_klasika#Interesenti_za_korekture_2014
. Veteranov ne bomo še enkrat preizkušali, novinci pa si natančno
preberite navodila in se vpišite v svoje podpoglavje. Potrebno bo manj
popravljalcev kot prejšnja leta. Teksti, potrebni korekture, so v
poglavju https://sl.wikisource.org/wiki/Wikivir:Slovenska_leposlovna_klasika#Besedila_za_urejanje_v_letu_2014
-- kdor verjame, da bo vse potekalo tako kot do zdaj, se lahko že loti
dela. Preference določimo kmalu. -- miran

===

From: "Lektorsko drustvo Slovenije" <info na lektorsko-drustvo.si>
To: slovlit na ijs.si
Date: Wed, 4 Jun 2014 07:59:32 +0200 (CEST)
Subject: Strokovno jezikovno predavanje, pogovor in delavnica

Vabimo vas na strokovno predavanje dr. Andreje Žele z naslovom Kaj je
v jeziku vezljivo in kako se to odraža v razmerju pomen – izraz.
Predavateljica bo na našem zadnjem predavanju pred jesenjo 11. junija
ob 19. uri v Društvu slovenskih pisateljev na Tomšičevi 12 predstavila
tudi problematične/mejne primere iz vsakdanje rabe.

Dr. Andreja Žele je izdala dve monografiji s področja skladnje, in
sicer leta 2001 Vezljivost slovenskega knjižnega jezika in leta 2003
Glagolska vezljivost: iz teorije v izraz, leta 2008 pa je dokončala
Vezljivostni slovar slovenskih glagolov. Od septembra 2011 je polno
zaposlena na Oddelku za slovenistiko ljubljanske Filozofske fakultete
in ob tem še dopolnilno na Inštitutu za slovenski jezik. Posveča se
vprašanjem slovenske in slovanske leksike in skladnje. Na fakulteti
predava leksikologijo, morfematiko in skladnjo slovenskega jezika.
Predavanje bo mogoče spremljati tudi po webinarju, prijavite se lahko
na našem spletnem naslovu.

V sredo, 18. junija, pa se bomo srečali še na zadnjem predpočitniškem
jezikovnem pogovoru. Na našem običajnem naslovu, v Društvu pisateljev,
se bomo sestali izjemoma v sredo, a ob običajni uri – ob 11.00.
Načrtujemo končanje razpravljanja o pridevniški besedi in poleg tega
še obravnavo zgledov iz lektoriranih besedil, ki vas zmotijo.
Pogovarjanje o takih primerih nas lahko opozori na to, da lektorji
kdaj nismo dovolj pozorni ali poučeni, oziroma bomo morda odkrili
potrebo po prenovi ali dopolnitvi jezikovnih pravil. Vabimo vas, da na
srečanju predstavite svoj zgled, še bolje bo, da nas pred srečanjem na
naš e-naslov opozorite na morebitno jezikovno nedoslednost ali napako.

Najavljamo tudi delavnici, na katerih se bomo posvetili informacijskim
in jezikovnim tehnologijam. Priporočamo, da si rezervirate petkovo
popoldne 29. avgusta in sobotno dopoldne 30. avgusta, o podrobnostih
vas bomo še obvestili.

Člane društva, ki še niste poravnali letošnje članarine, vabimo, da to
storite do 12. avgusta, saj skladno s statutom društva po tem datumu
članstvo preneha vsem, ki članarine ne plačajo v šestih mesecih po
občnem zboru. [...]

Lektorsko društvo Slovenije
Nataša Purkat, predsednica


Dodatne informacije o seznamu SlovLit