[SlovLit] Zaslužkarstvo

Miran gmail miranhladnik1 na gmail.com
Pet Apr 18 17:52:17 CEST 2014


Od: Zoran Božič <zoran.bozic na guest.arnes.si>
Datum: 17. april 2014 22:51
Zadeva: RE: [SlovLit] Zaslužkarstvo
(http://mailman.ijs.si/pipermail/slovlit/2014/004795.html)

Drage kolegice in kolegi!

Markov predlog je seveda sijajen, ampak verjetno neuresničljiv, dokler
imamo tako zasnovo maturitetnega sklopa, ki omogoča velike zaslužke
založbam, bodisi z novimi izdajami leposlovnih besedil bodisi z
ustreznimi priročniki za obravnavo. Po dvajsetih letih je najbrž
dozorel čas, da razmislimo o morebitni novi zasnovi maturitetnega
eseja in opredelitvi tematskega sklopa. Ena možnost je združitev
razpravljalnega in razlagalnega eseja (primerjava dveh odlomkov iz
dveh izbranih besedil), druga to, kar predlaga Igor (s tem bi dali
večjo težo domačemu branju), tretja pa pisanje eseja na podlagi
neznanega besedila, npr. kratke zgodbe (seveda celotne, ne samo
odlomka, kot je to pri poklicni maturi). Pridružujem se Igorju in
pozivam SdS, da o tem čimprej pripravi posvet.

Zoran Božič

---

From: "BLAZIC, Milena Mileva" <milena.blazic na guest.arnes.si>
To: <slovlit na ijs.si>
Date: Fri, 18 Apr 2014 12:22:26 +0200
Subject: Re: SlovLit izvleček, let 559, številka 5

Spoštovani slovlitovci,

absolutno podpiram prost dostop do vseh šolskih
obveznih/predlaganih/priporočenih vsebin in sem proti zaslužkarstvu
na račun otrok in pod pretvezo razvoja bralne pismenosti oz. kulture.

LP Milena

---

From: Zwitter Savina <Savina.Zwitter na gimb.org>
To: "slovlit na ijs.si" <slovlit na ijs.si>
Date: Fri, 18 Apr 2014 13:47:58 +0200
Subject: Maturitetna besedila

Pozdravljeni, pošiljam uradni dopis, ki smo ga naslovili na
ministrstvo (jernej.pikalo na gov.si; elvira.susmelj na gov.si) in v vednost
poslali tudi Mladinski knjigi ('nadja.pipan na mkz.si';
'bojan.svigelj na mkz.si'; Alenka.KepicMohar na mkz.si;
'andrej.ilc na mkz.si'):

Gimnazija Bežigrad
Peričeva 4
1000 Ljubljana

Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport
Masarykova 16
1000 Ljubljana
                            Ljubljana, 18.
4. 2014

Zadeva: Cena in izbor knjig za maturitetni sklop 2015

Spoštovani,

na šolo smo prejeli naročilnice založbe Mladinska knjiga za
maturitetni sklop (matura 2015). Gre za dva romana: Otroštvo N.
Sarraute in Otroške stvari L. Kovačiča. Knjig starejših izdaj ni več
mogoče kupiti, trženje Mladinske knjige je torej monopolno in taka je
tudi cena. V priponki je naročilnica, iz katere vidimo, da stane
Otroštvo 24,94 €, Otroške stvari 27,95 €, spremljajoči Esej na maturi
14,90 €; skupaj v kompletu pa skoraj 60 €. Za primerjavo: Roman
Otroštvo (Enfance) v izvirniku stane 7,51 €.

Zavedamo se, da cena knjige vključuje stroške za plačilo avtorskih
pravic, prevajalca (Otroštvo je že bilo objavljeno v slovenščini leta
1992, ista prevajalka je v v CIP zapisu na COBISS-u navedena tudi za
tokratno izdajo), uredniškega dela, tiska, vezave in še česa. Če
pogledamo primerljive cene za žepnice Mladinske knjige (v nadaljevanju
MK) v Sloveniji:

Primer:

Rowling, J. K. 2014. Harry Potter: princ mešane krvi; prevedel Jakob
J. Kenda, ilustrirala Mary GrandPré. 1. ponatis. 533 str., ilustr.
Zbirka Žepnice. COBISS ID 271650304. Cena 16,99 €. Žal naklada ni
navedena.

Bowen, J . 2014. Potepuški maček Bob; prevedel Tine Verbič. 2. izdaja.
214 str. 1.000 izvodov. Zbirka Žepnice. COBISS ID 272484352. Cena
11,99.

Obarvani deli besedila so posebej pomenljivi: prva navedena knjiga je
ilustrirana, kar predstavlja dodatne stroške; ravno tako gre za
ponatis; ravno tako je broširana. Cena je znatno nižja. Podobno je pri
drugi knjigi: celo pri nakladi 1.000 izvodov je cena znatno nižja.
Cene letošnjih žepnic MK so med 11,99 in 16,99 €. Zavedati se moramo,
da nobeno leposlovje v Sloveniji ne dosega naklade 7.000 izvodov razen
maturitetnega branja. Obenem založniki vedno poudarjajo, da so knjige
pri nas tako drage ravno zaradi nizke naklade; torej bi morali biti ti
dve znatno cenejši.

O izboru knjig za maturitetni sklop se že več let sprašujemo, na čem
temelji. Pri pouku tujih jezikov obravnavajo isto delo več let, pri
slovenščini le eno; res da se je nekaj naslovov že ponovilo. Izbrana
naslova za leto 2015 sta oba nova. O primernosti ne bi želeli soditi,
izpostavljamo le, da je izbor besedil enak izboru za diplomsko nalogo,
objavljeno leta 2013, katerega mentorica je bila nekdanja članica
maturitetne komisije. Naši pomisleki so usmerjeni predvsem v stroške,
ki jih imajo z izbranimi besedili dijaki in šole. Pri letošnjem zboru
težko predvidevamo, da ima znaten del dijakov katero od obeh besedil
že v domači knjižnici. Besedili sta zahtevni in zelo verjetno manjkata
celo v domači knjižnici marsikaterega diplomiranega slovenista. Tudi
šole težko zagotovijo večje število izvodov. Potrebujejo jih za
vsakega učitelja po en izvod, da se lahko na delo z besedilom
pripravijo, in primerno število izvodov za dijake, saj si jih po tej
ceni marsikdo ne bo mogel kupiti. In kasneje: ti izvodi bodo v
naslednjih letih obležali (skoraj) nedotaknjeni na naših knjižnih
policah.

Zaradi težavnega finančnega stanja v naši družbi bi veljalo
razmisliti, kako bodočim maturantom ponuditi knjige, ki bi res lahko
postale temelj njihove lastne knjižnice, ne da bi s tem globoko
posegali v trenutni finančni položaj družine ali posameznika ter s tem
dajali vtis, da se nekdo okorišča z monopolnim položajem v družbi.

Kakšno dodatno mnenje in utemeljitev sta na voljo tudi na forumu
SlovLit. Ker naj bi se dijaki že prihodnjih dveh tednih odločili za
nakup, prosimo za mnenje in predvidene oz. mogoče ukrepe Ministrstva
za izobraževanje, znanost in šport vsaj do 30. aprila 2014, da bomo
znali svojim dijakom svetovati, kako naprej.

S spoštovanjem
mag. Savina Zwitter
šolska knjižničarka, bibliotekarka specialistka


Dodatne informacije o seznamu SlovLit