[SlovLit] Zaslužkarstvo

Miran gmail miranhladnik1 na gmail.com
Sre Maj 14 09:23:10 CEST 2014


Od: Tivadar, Hotimir <Hotimir.Tivadar na ff.uni-lj.si>
Datum: 13. maj 2014 23:15
Zadeva: ESEJ 2015
(http://mailman.ijs.si/pipermail/slovlit/2014/004793.html isl.)

Dragi Miran, dragi slovlitovci, spoštovana širša javnost! Glede na to,
da je bilo dosti povedanega tako na SlovLitu kot v nekaterih drugih
medijih o izboru maturitetnega sklopa za naslednje leto (Otroštvo), ki
so jih sprožile visoke cene knjig, pošiljam celotno besedilo odgovora
predmetne komisije za splošno maturo iz slovenščine Državni komisiji
za splošno maturo in Ministrstvu za šolstvo na vprašanja v zvezi z
izborom eseja 2015.

Osebno pa si želim pozitivnih misli predvsem za "našo ljubo
slovenščino" in manj iskanja (namišljenih) zarot na Slovenskem.
Zanimivo je, da so dijaki baje letošnji maturitetni sklop dobro
sprejeli, kot poročajo tudi nekateri mediji - mogoče jim je tema blizu
(Hamlet, Kralj na Betajnovi, Fiziki, Veliki briljantni valček - cene
pa sem si tudi ogledal na internetu). Seveda pa bomo kmalu tudi
videli, kakšni bodo rezultati letošnjega eseja.
Več po e-pošti ne bom pisal, sem tako že spet premalo jedrnat, več
piše v pripetem dopisu na dobrih 2 straneh. Bomo pa kaj več vsi
strokovnjaki skupaj povedali na kakšnem maturitetnem posvetu v
nematuritetnem času, če ga bomo lahko organizirali.

S spoštovanjem in dobrimi mislimi vsem beročim,
Hotimir Tivadar, od jeseni 2013 predsednik
Državne predmetne komisije za slovenščino za splošno maturo
Oddelek za slovenistiko FF UL

---

Državna predmetna komisija za slovenščino za splošno maturo
Državni izpitni center
Kajuhova ulica 32 U
1000 Ljubljana

Državna komisija za splošno maturo
Ministrstvo za šolstvo

Zadeva: Odgovor na vprašanja v zvezi z izborom esejskih del za leto 2015

Glede na to, da je v pristojnosti Državne predmetne komisije za
slovenščino za splošno
maturo samo strokovna in tematska določitev knjig za esej, bi lahko
bil naš odgovor zelo
kratek, in sicer da smo strokovno, vestno in skrbno delovali v skladu
z Zakonom o maturi
(tudi s 54. členom, ki govori o izpitni tajnosti). Določanje cen knjig
namreč ni v pristojnosti
Državne predmetne komisije za slovenščino za splošno maturo.
Ker pa se je v zadnjem mesecu razvila širša debata na SlovLitu in je
bil objavljen tudi
časopisni članek v Dnevniku (članek Matura kot posel, dijaki kot
molzne krave, 3. 5. 2014), s
tem pa tudi poskusi ad hoc spreminjanja koncepta mature, kar je v tem
času, ko se začenja
spomladanski izpitni rok splošne mature, neprimerno, pa moramo
odgovoriti malo daljše, bolj
opisno:

1. Izbor knjig za tematski sklop splošne mature iz slovenščine temelji
na njihovi
nesporni literarni kakovosti: Za tematski sklop izbrana dela imajo
prepoznavno literarno
kakovost, recepcijsko mora biti delo sprejemljivo za bodočega
maturanta in motivno-tematsko
zanimivo za odraščajočega mladostnika. Zelo pomembno je, da so v
tematskem sklopu takšna
dela, ki zaradi primerljivosti omogočajo sestaviti več izpitnih
kompletov. Tematski sklop
Otroštvo prav gotovo ustreza vsem navedenim kriterijem; roman slovite
pisateljice Nathalie
Sarraute Otroštvo je njeno najmanj abstraktno delo, v katerem se
pisateljica spominja svoje
boleče razpetosti med očetom in materjo, ki sta se razšla, in med
dvema domovinama, Rusijo
in Francijo. S kresnikom nagrajeni avtobiografski roman Lojzeta
Kovačiča Otroške stvari
predstavlja enega od vrhov sodobne slovenske književnosti, gotovo je
bil pred nekaj leti prav
zato izbran za Cankarjevo tekmovanje, zato je verjetno v kar nekaj
izvodih na voljo v šolskih
knjižnicah.

2. Postopek določanja tematskega sklopa je bil za splošno maturo 2015
takšen kot vsako
leto. Člani Državne predmetne komisije za slovenščino za splošno
maturo več mesecev v
skladu z izpitno tajnostjo intenzivno prebiramo različna dela iz
slovenske in tuje književnosti,
ki bi jih bilo možno vključiti v tematski sklop. Do odločitve za izbor
pride šele takrat, ko se
vsi člani predmetne komisije strinjamo z ustrezno kombinacijo. Pri tem
smo letos zaprosili še
za dodatno strokovno pomoč zunanje sodelavke z univerze (red. prof.
dr. Alojzije Zupan
Sosič, ki pozna delo v srednjih šolah in predmetni komisiji, obenem pa
je tudi velika
strokovnjakinja); v predmetni komisiji se je namreč z oktobrom 2012
zmanjšalo število
članov, tako da v komisiji ni več strokovnjaka za književnost z univerze.

3. Zagotavljanje kakovosti: koncept maturitetnega izpita iz
materinščine se razvija že od leta
1995. Maturitetni esej temelji na preverjanju bralnih in pisnih
sposobnostih maturanta in se je
vseskozi dopolnjeval in postopoma spreminjal ter razvijal v skladu s
spremembami učnega
načrta in razvijanjem bralnih in ubeseditvenih zmožnosti kandidatov.
Cilji maturitetnega eseja
so tako tesno povezani s cilji pouka slovenščine in preverjajo
zmožnost kandidatovega
poglobljenega branja in dialoga z literarnim besedilom ter seveda
njegovo zmožnost tvorjenja
zaokroženega ter jezikovno kultiviranega besedila, kar je zahtevna
naloga. Ta cilj pa se je
vseskozi uresničeval tako, da so dijaki poglobljeno prebrali nekaj
literarnih del (tematski
sklop), o tem problemsko razpravljali v učnem procesu v četrtem
letniku in nato na
maturitetnem izpitu izkazali zmožnosti poglobljenega problemskega
branja in pisanja. Ob tem
se je razvil tudi sistem zunanjega ocenjevanja, ki teži k čim bolj
usklajenemu ocenjevanju in
je dosegel povsem primerljive rezultate glede na druge esejske naloge.

Izbor literarnih besedil za maturitetni esej bi bil lahko seveda tudi
drugačen, npr. sestavljen
zgolj iz obveznih domačih branj, vendar je vprašljivo, če bi to
prispevalo k višji bralni kulturi
in boljši kvaliteti esejskih nalog. Če hočemo nadaljevati sedanji
trend postopnega
izboljševanja esejskega pisanja, bomo morali seveda skupaj s strokovno
javnostjo razmišljati
tudi o spremembah, morda tudi glede načina izbora literarnih besedil,
vendar morajo biti
spremembe utemeljene strokovno, predvsem pa morajo biti postopne in
res pretehtane.

4. O cenah izbranih knjig: Državna predmetna komisija za slovenščino
za splošno maturo je
strokovna komisija, ki ne more soditi, kakšna bi bila primerna cena
izbranih knjig in na njeno
oblikovanje nima nobenega vpliva. Poudarjamo pa, da bi morala biti kar
se da dostopna.
Knjige namreč izidejo v visoki nakladi in so broširane. Predvsem pa
srednje in osnovne šole
ne bi smele biti (sploh ne v predmaturitetnem času) prostor
prednaročil in trženja knjig. Kot
predmetna komisija, ki nas zanima vsebina in znanje dijakov, za kar je
dostopnost do knjig ne
glede na socialni status bistvenega pomena, podpiramo idejo, da bi
bile izbrane knjige kar
najcenejše oz. celo prosto dostopne, npr. v e-obliki (prim. mnenje
prof. dr. Marka Juvana), kar
bi verjetno moralo urediti Ministrstvo za šolstvo s predčasnim odkupom
avtorskih pravic
(določene ideje na to temo so bile izražene že v nekaterih člankih
http://www.andrejblatnik.com/predavanje.html).

Žal se je začelo v tej razpravi ob cenah knjig tematskega sklopa za
šolski esej 2015 ob
neprimernem času (tik pred izvedbo splošne mature 2014, ko dijaki
potrebujejo mir in
zbranost) razpravljati tudi o strokovni plati esejskih nalog, kar je
prav gotovo pomembna tema
za strokovne konference. Vendar je pri tem treba upoštevati
specifičnost slovenskega jezika in
literature in namen splošne mature na Slovenskem. Izpit splošne mature
iz slovenščine je izpit
iz materinščine, ki se primarno izvaja samo na območju Republike
Slovenije in je temelj
preverjanja znanja iz slovenskega jezika. Ne bi bilo dobro, da bi se
dobre prakse in dosežena
kakovost na splošni maturi iz slovenščine kar tako zavrgle, preden ne
razvijemo ustreznih in
preverjenih drugačnih možnosti.

S spoštovanjem,
v imenu in po dogovoru na Državni predmetni komisiji za
slovenščino za splošno maturo doc. dr. Hotimir Tivadar.


Dodatne informacije o seznamu SlovLit