[SlovLit] Webinar o wikijih -- Prosti dostop -- Knjižni jezik -- Kosovel -- Lirikonfest

Miran gmail miranhladnik1 na gmail.com
Sre Apr 2 09:19:09 CEST 2014


https://vox.arnes.si/p9q7t48iznh -- posnetek spletnega seminarja
(http://mailman.ijs.si/pipermail/slovlit/2014/004767.html) o wikijih v
šoli. -- miran

===

http://jlsc-pub.org/jlsc/vol2/iss2/1/ -- Marc L. Greenberg et al.
Bottlenecks in the Open-Access System: Voices from Around the Globe.
Journal of Librarianship and Scholarly Communication 2/2 (2014) --
članek o zagatah prostega dostopa.

---

Od: Mandelj, Tilen <tilen.mandelj na ctk.uni-lj.si>
Datum: 26. marec 2014 14:23
Zadeva: 4. srečanje konzorcijskih članov CTK - nekaj vprašanj

9.15-11.00 Uvodni nagovor dr. Franci Demšar, ARRS
Science belongs to humanity, Alma Swan, BSc, PhD, MBA Convenor,
Enabling Open Scholarship, Director of Advocacy Programmes, SPARC

11.15-12.00 Zakaj je potrebno oceniti kvaliteto konzorcijske nabave
informacijskih virov in kako lahko to storimo? prof.dr. Primož Južnič,
UL FF
Konzorciji CTK: pregled stanja, Tatjana Intihar, CTK
Novosti na področju konzorcijskih licenčnih pogodb, mag. Karmen Štular
Sotošek, NUK

12.30-14.00  Oviralci prostega dostopa, red. prof. dr. Miran Hladnik, UL FF
Vloga knjižničarske stroke v okolju odprtega dostopa do raziskovalnih
podatkov v Sloveniji, doc. dr. Janez Štebe, UL FDV
Odprti dostop v luči Snowdenovih razkritij, Vuk Ćosić
Le vkup, le vkup, kreativna gmajna! Domen Savič
Zagotovitev infrastruktur za odprti dostop, Peter Sterle, Ministrstvo
za izobraževanje, znanost in šport - Direktorat za informacijsko
družbo

===

Od: Lingvistični krožek <lingvisticni.krozek na gmail.com>
Datum: 01. april 2014 09:57
Zadeva: LK, 7. april

LK FF v Ljubljani vabi na 1035. sestanek v ponedeljek, 7. aprila, ob
18.00 v predavalnici 325 v 3. nadstropju Filozofske fakultete.
Predavala bo:
red. prof. dr. Ada Vidovič Muha, Oddelek za slovenistiko FF. Tema
predavanja: Tematski poudarki monografije Moč in nemoč knjižnega
jezika.
Vabljeni tudi študentje. -- Chikako Shigemori Bučar

===

http://www.ludliteratura.si/kritika-komentar/moj-ali-tvoj-kosovel/?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=obvescevalnik
-- poročilo o debati o Kosovelu pri KUD Literatura.

===

From: "UVKF | Velenika | Lirikonfest" <lirikonfest na gmail.com>
Date: Tue, 1 Apr 2014 23:36:28 +0200
Subject: Do 9. maja odprtih ŠEST KNJIŽEVNIH RAZPISOV XIII.
mednarodnega Lirikonfesta Velenje (2014) v organizaciji Ustanove
Velenjska knjižna fundacija

Do 9. maja odprtih šest književnih razpisov ter vabilo k
pokroviteljstvu XIII. mednarodnega Lirikonfesta Velenje (2014) v
organizaciji Ustanove Velenjska knjižna fundacije (UVKF)
(http://www.lirikonfest.si/slo/a_dogodki_02.php?id=110&key=1)

1. Zbiranje predlogov za 11. mednarodno Pretnarjevo nagrado (2014) -
častni naslov >>ambasador slovenske književnosti in jezika ter
slovanskih kultur<< (01 JV MPN-ČN ASKJ-SK 2014) -
http://www.lirikonfest.si/slo/a_dogodki_02.php?id=109&key=1

2. Zbiranje predlogov za 9. slovensko literarno nagrado
>>velenjica-čaša nesmrtnosti<< (2014) za vrhunski 10-letni pesniški opus
v XXI. st. (02 JV APS ČVN 2014) -
http://www.lirikonfest.si/slo/a_dogodki_02.php?id=108&key=1

3. Razpis za 8. lirikonov zlát (2014) - mednarodno
festivalno-rezidenčno priznanje za vrhunske revijalne prevode poezije
XXI. st. za odrasle, obj. v Rp. Lirikon21 (2014) (03 JR LZ 2014) -
http://www.lirikonfest.si/slo/a_dogodki_02.php?id=107&key=1

4. Zbiranje predlogov za 21-dnevna ustvarjalna bivanja tujih
književnih prevajalcev novejše slovenske umetniške literature na
mednarodni književniško-prevajalski rezidenci v Velenju (04 JR MKPRV
2014) - http://www.lirikonfest.si/slo/a_dogodki_02.php?id=106&key=1

5. Vabilo k objavi izvirne in prevedene poezije XXI. st. v mednarodni
Rp. Lirikon21 (2014) - (05 JV RPL21-2014) -
http://www.lirikonfest.si/slo/a_dogodki_02.php?id=105&key=1

6. Razpis za lirikonfestov zlát 2014 - bienalno festivalno priznanje
za najtehtnejši esej na temo Lirikonfestovega književnega omizja 2014
- (06 JR LFZ 2014) -
http://www.lirikonfest.si/slo/a_dogodki_02.php?id=104&key=1

7. Pozdrav pokroviteljstvu XIII. mednarodnega Lirikonfesta Velenje (07
JV PP MLFV 2014) -
http://www.lirikonfest.si/slo/a_dogodki_02.php?id=103&key=1


Dodatne informacije o seznamu SlovLit