[SlovLit] Tragedija -- Kosovel

Miran gmail miranhladnik1 na gmail.com
Sre Apr 2 15:28:59 CEST 2014


Od: Marjetka Golež Kaučič <Marjetka.Golez-Kaucic na zrc-sazu.si>
Datum: 02. april 2014 11:11
Zadeva: Tragedija

PRIMERJALNI ŠTUDIJ IDEJ IN KULTUR, modul Slovenske študije,
Podiplomska šola ZRC SAZU in Univerza v Novi Gorici

Vabimo vas na predavanje v ovkiru predmeta Tragedija v gledališču,
kulturi in družbi, ki ga bo imel izr. prof. dr. Krištof Jacek Kozak:

TRAGEDIJA KOT VEKTOR SODOBNEGA ČASA

Predavanje bo v torek, 8. aprila 2014 ob 17. uri v prostorih uprave
ZRC SAZU, Novi trg 2, 1. nadstropje, Ljubljana.

Posameznikova neusklajenost z oblastjo, lastno prepričanje, ki
nasprotuje uveljavljeni državni zakonodaji, individualni odkloni od
sprejetih skupnih norm, posamična drugačnost, neprilagojenost in
posledično (lahko tudi pasivno) trpljenje, so le nekateri izmed
tradicionalnih razlogov za najstarejšo gledališko zvrst, tragedijo.

V različnih časih je bilo s tragedijo različno, vendar so se teoretiki
vseskozi spraševali o vrsti in tipu časov, ki tragedijo omogočajo
oziroma dopuščajo. Za sodobnost je načeloma obveljala teza, da so ti
časi mimo. Obče mesto je postala teorija, razvita v drugi polovici
prejšnjega stoletja, ki je postregla z idejo o njeni (dokončni) smrti,
češ da so spremembe človekovega odnosa do transcendence ter nove
oblike civilizacije pripeljale do sprememb družbenega ustroja, ki da
tragedije ne omogoča več.

Vendar pa najnovejši dogodki v razvitem svetu, ekonomska kriza in
spodleteli poskusi, da bi jo rešili, ter človeške stiske, ki iz vsega
izhajajo, kažejo, da je tragedija več kot živa, le da iz popolnoma
drugačnih izhodišč: ni iz tira posameznik, temveč svet! Današnji
posamezniki so tisti, ki ne, da ne sledijo božanskim normam, temveč
skušajo, nasprotno, ohranjati še zadnje ostanke temeljnih
civilizacijskih, družbenih norm. V današnjem času je svet ponorel, se
iztiril, leptokratska klika (t. im. 1%) ga je uzurpirala in ga
spremenila v izkoriščevalskega in sovražnega, trpeči posamezniki pa si
prizadevajo za "staro pravdo." O čem drugem lahko sploh še gledališče
pripoveduje v tem iztirjenem svetu?

Predavanja so namenjena podiplomskim študentkam in študentom programa
Primerjalni študij idej in kultur ter drugi zainteresirani javnosti.

===

Od: Tanja Bratina Grmek <tanja.bratina79 na gmail.com>
Od: Jože Urbanija <urbanija.joze na gmail.com>
Datum: 27. marec 2014 10:40
Zadeva: Vabilo

KRAJEVNA IN VAŠKA SKUPNOST TOMAJ, ŽUPNIJA TOMAJ in KULTURNO DRUŠTVO
TOMAJ  vabijo ob 110. obletnici rojstva našega kraškega pesnika na
predstavitev zadnje, najpopolnejše izdaje ZBRANIH PESMI SREČKA
KOSOVELA s posebnim poudarkom na duhovnih in religioznih razsežnostih
njegovih stvaritev.  Prireditev bo v kulturnem domu v TOMAJU, 4.
aprila ob 19. uri.  Zbrane pesmi SREČKA KOSOVELA bo  predstavila
urednica dr. NEŽA ZAJC, sodelavka Slovenske akademije znanosti in
umetnosti. Pogovor bo vodil dr. Jože Urbanija. O duhovnih in
religioznih razsežnostih poezije in življenja Srečka Kosovela bosta
poleg dr. Neže Zajc spregovorili tudi prof. Mimi Jelen in Dragica
Sosič. Izbrane pesmi nam bo recitirala Mojca Pipan.


Dodatne informacije o seznamu SlovLit