[SlovLit] Vabilo k sodelovanju

Miran gmail miranhladnik1 na gmail.com
Čet Feb 27 13:26:16 CET 2014


From: "Kalin-Golob, Monika" <Monika.Kalin-Golob na fdv.uni-lj.si>
Date: Thu, 27 Feb 2014 11:23:21 +0000
Subject: k javnemu pozivu dr. Marka Snoja
(http://mailman.ijs.si/pipermail/slovlit/2014/004721.html)

Spoštovani,

ker je dr. Snoj vsesplošni slovenski javnosti, pa tudi posameznikom in
posameznicam poslal vabilo k sodelovanju pri slovarju slovenskega
jezika, na katero smo včeraj s skupnim odgovorom nekateri sodelujoči
na Posvetu o novem slovarju že odgovorili
(http://mailman.ijs.si/pipermail/slovlit/2014/004726.html), mi
dovolite, da kot neposredno nagovorjena in tudi kot vabljena govorka
na posvetu posredujem še svoj odgovor dr. Snoju. Z njim ne želim
odpirati javne polemike, ampak le prispevati k razjasnitvi situacije
glede zgolj na videz prijazne ponudbe dr. Snoja.

Dr. Monika Kalin-Golob
Redna profesorica
Katedra za novinarstvo
Fakulteta za družbene vede
Univerza v Ljubljani

---

From: <Kalin-Golob>, Monika Kalin-Golob <monika.kalin-golob na fdv.uni-lj.si>
Date: Tuesday, February 25, 2014 4:58 PM
To: Marko Snoj <marko.snoj na zrc-sazu.si>
Subject: Re: Vabilo

Spoštovani prof. dr. Marko Snoj,

ko sva si zadnjič ob zaključku posveta stisnila roko, sem resnično
verjela, da resno mislite glede sprejetih sklepov in sodelovanja. Prav
zato me je vaše včerajšnje vseslovensko vabilo ne le presenetilo,
ampak ogorčilo. V celoti kaže, da niste mislili resno, ko ste potrdili
izjavo o interdisciplinarnem in interinstitucionalnem sodelovanju, ki
temelji na enakopravnosti članov konzorcija. Pišete, da je inštitut
prevzel odgovornost in presegel neplodne aktivnosti. Meni se je posvet
zdel precej ploden, saj je dal resno izjavo o nameri resno sodelovati,
ob čemer je vaša cenitev ur, ki da ste jih porabili za vse te
dejavnosti,  vredna globokega neodobravanja - saj je vendar tako delo
od inštituta pričakovati, medtem ko so bili - kar je sicer popolnoma
nepomembno - naši prispevki zares pro bono iz preproste strokovne
etike: odzvati se na neustrezno situacijo glede temeljnih jezikovnih
priročnikov.

Vaša odločitev, da boste aktivnosti za pripravo koncepta vodili na
inštitutu je, če že ne 23 let, vsaj 12 dni prepozna. Koncept obstaja,
namenjen mu je bil posvet - in morda je čas, da izrečem tisto, česar
zaradi bontona nisem na posvetu: izkazalo se je, da temu konceptu
inštitut nima česa dodati. Torej če je inštitut moder, se mu lahko
priključi kot enakopravni partner in ga skupaj dodela, kot je bilo
dogovorjeno,  ali pa končno javno izreče, da partnerjev ne želi. Vse
drugo, kolega Snoj, je omalovaževanje truda, ki smo ga vložili v želji
po strokovnem sodelovanju v temeljnih nacionalnih jezikoslovnih
projektih (saj dosedanja praksa kaže, da brez tega slovenščina
nazaduje), in omalovaževanje naše sposobnosti razpoznati dobre od
slabih namenov.

Dr. Monika Kalin-Golob


Dodatne informacije o seznamu SlovLit