[SlovLit] Tamilec rešil Prešerna pred Slovencem -- Slavistična revija 2013/4

Miran gmail miranhladnik1 na gmail.com
Sob Feb 8 19:51:33 CET 2014


22. januarja 2014 ob 13.21 se je anonimni uporabnik duševno
pripravljal na praznovanje kulturnega praznika z vandaliziranjem gesla
o Francetu Prešernu
(https://sl.wikipedia.org/wiki/France_Pre%C5%A1eren) na slovenski
Wikipediji (https://sl.wikipedia.org/w/index.php?title=France_Pre%C5%A1eren&diff=4150396&oldid=4150395);
že čez eno minuto je uporabnik Shanmugamp7, ki se na svoji pogovorni
strani deklarira kot angleško govoreči Tamilec brez zadostnega znanja
slovenščine (https://sl.wikipedia.org/wiki/Uporabnik:Shanmugamp7),
odpravil posledice tega dejanja
(https://sl.wikipedia.org/w/index.php?title=France_Pre%C5%A1eren&diff=4150397&oldid=4150396).
Bomo še trdili, da globalizem ogroža slovenski jezik in kulturo, ko ju
pa očitno le rešuje pred avtohtonim govedom? Več o vandaliziranju na
Wikipediji v poglavju Wikiji in šola v Novi pisariji
(https://sl.wikibooks.org/wiki/Nova_pisarija#Wikiji_in_.C5.A1ola). --
miran

===

Od: Urška <urska.perenic na gmail.com>
Datum: 08. februar 2014 16:04
Zadeva: Kazalo SR

Izšla je še 4. številka Slavistične revije za leto 2013; kmalu bo tudi
na spletu. Vabimo k branju!

Kozma Ahačič: Nova odkritja o slovenski protestantiki
Jožef Smej: Küzmičevi skriti prevodi psalmov v Knigi molitveni 1783
Gregor Kocijan: O >>preobratu<<  lahko govorimo še ob Kuharjevih Povestih
Katja Mihurko Poniž: Odkrivanje in osvajanje prostorov svobode v delih
zgodnjih slovenskih literarnih ustvarjalk
Aleksander Bjelčevič: Julija je stopila v >>cerkev razsvetljeno<<: K
Žigonovi razlagi Prešernovega soneta Je od vesel'ga časa teklo leto
Andraž Jež: Medbesedilne povezave med Slávy dcero Jana Kollárja in
Djulabijami Stanka Vraza
Dragan Bošković: Bez imena i znaka: Nihilizam Andrićeve figuracije mostova
Darinka Verdonik: Koncept konteksta v jezikoslovnih in diskurznih teorijah
Nina Žavbi Milojević: Analiza odrskega govora - Primer Bergerjeve
uprizoritve Hlapci (Komentirana izdaja)

Andreja Žele: Monografiji o jezikovnih pravicah in jezikovnih
politikah v slovanskem svetu
Andreja Žele: Prva knjiga o slovenskem tolmačeslovju


Dodatne informacije o seznamu SlovLit