[SlovLit] Svetovne književnosti -- O zgodovini slovenskega alpinizma -- Pourejanje

Miran gmail miranhladnik1 na gmail.com
Tor Feb 11 14:48:03 CET 2014


Od: Marko Juvan <marko.juvan na zrc-sazu.si>
Datum: 11. februar 2014 11:19
Zadeva: posebna svetovna

Na spletu je v uredništvu Marka Juvana izšla posebna številka revije
CLCWeb o svetovni književnosti

CLCWeb: Comparative Literature and Culture 15.5 (2013). Special Issue
World Literatures from the Nineteenth to the Twenty-first Century. Ed.
Marko Juvan <http://docs.lib.purdue.edu/clcweb/vol15/iss5/>

V vsaki nacionalni literaturi, regiji ali v današnjih večkulturnih
družbah soobstajajo različni koncepti in/ali prakse svetovne
književnosti. Sodelavci posebne številke Svetovne književnosti od
devetnajstega do enaindvajsetega stoletja preučujejo Goethejev pojem
Weltliteratur in poznejše diskurze svetovne literature, pri čemer
obravnavajo naslednja vprašanja: perspektiviranost svetovne
književnosti; antične, predmoderne, evropske in azijske verzije
svetovne književnosti; periodizacijo svetovne literature; odnose med
raziskavami svetovne književnosti in primerjalno literarno- kulturno
vedo, literarnim transnacionalizmom in postkolonialnimi študiji;
svetovne literature in orientalizem, hegemonijo, "tretji svet" in
imperializem; svetovne književnosti in kulturni transfer; soodvisnost
svetovnih in nacionalnih literatur; drugost in univerzalnost v
svetovni književnosti; globalno vlogo perifernih literatur.

Avtorice in avtorji: Marko Juvan, Alexander Beecroft, David Damrosch,
Ning Wang, Jola Škulj, Jüri Talvet, Arianna Dagnino, Paolo Bartoloni,
Theo D'haen, Andrei Terian, Letizia Fusini, Jernej Habjan, Maro
Kalantzopoulou, Sowon S. Park, Eugene Eoyang, Pier Paolo Frassinelli,
David Watson, Mads Rosendahl Thomsen, Hrvoje Tutek.

===

Od: Avsenik, Maja <Maja.Avsenik na ff.uni-lj.si>
Datum: 11. februar 2014 10:22
Zadeva: Na Besedni postaji o zgodovini slovenskega alpinizma

Na Besedni postaji  v sredo, 19. februarja, ob 19. uri (pred. št. 4 na FF):

Peter Mikša, Urban Golob, Zgodovina slovenskega alpinizma (2013)

Z avtorjema se bo pogovarjal dr. Aleksander Bjelčevič, ki je knjigi
dodal poglavje o zgodovini plezanja v Triglavski severni steni.
Zgodovina slovenskega alpinizma je dolgo pričakovana monografija, ki
naš alpinizem in Slovence prva postavlja na mednarodni
gorniško-knjižni oder. Avtorja dr. Peter Mikša in mag. Urban Golob o
veličastnem vzponu slovenskega alpinizma na najvišje vrhove sveta
pišeta skozi kronološki pregled. Knjiga ima več adutov: napisala sta
jo sociolog in zgodovinar, izhaja iz novega zgodovinskega gradiva ter
je napisana berljivo, zanimivo in anekdotično, a hkrati tudi
znanstveno zanesljivo. Je sodobna in všečna ter na 240 straneh prinaša
okoli 230 fotografij, mnoge izmed njih prvič javno objavljene.

Prijazno vabljeni!

===

From: Špela Vintar <spela.vintar na ff.uni-lj.si>
Date: 2014-02-11 11:50 GMT+01:00
Subject: [SDJT-L] [JOTA] Predavanje dr. Oliverja Čula z Univerze v Mainzu

V torek, 18. 2. 2014, bo ob 17:00 gostujoče predavanje dr. Oliverja
Čula z Univerze Johannesa Gutenberga v Mainzu z naslovom The effect of
post-editing on translation strategies.

"The study of post-editing is a recent trend in machine translation
and empirical translation studies. So far, the focus has been on
studying the efficiency of the post-editing process, mainly with
respect to time needed to post-edit texts as opposed to translating
them from scratch, or to the number of changes made and how these can
be kept as low as possible. One of the questions still to answer is
how the process of post-editing affects the translation produced. This
talk will present some related approaches as well as some individual
observations from our own research of how the task of (post-)editing
texts lead to problems not present in human translations from scratch.
This talk will thus take a different perspective on the term
"efficiency" and will present some considerations with regard to
didactic implications of the observations made."

Predavanje bo na Filozofski fakulteti UL, Aškerčeva 2, v Modri sobi
(5. nadstropje).

Prisrčno vabljeni!
Špela Vintar


Dodatne informacije o seznamu SlovLit