[SlovLit] Priznanja FF -- Slovenščina v javnosti -- Radijski govor

Miran gmail miranhladnik1 na gmail.com
Tor Jan 21 13:26:21 CET 2014


Med priznanji FF za leto 2013 so tudi tri filološka:
red. prof. dr. Alojziji Zupan Sosič (priznanje za pedagoško in
raziskovalno delo),
doc. dr. Chikako Shigemori Bučar (priznanje za pedagoško delo),
red. prof. dr. Mihi Javorniku (priznanje za pedagoško in raziskovalno delo).
Podelitev priznanj bo v ponedeljek, 27. januarja 2014, ob 13.30 uri v
Modri sobi na Filozofski fakulteti.

===

V reviji Razpotja, ki jo izdajajo v Društvu humanistov Goriške, bodo
naslednjo, pomladno številko posvetili temi javne rabe slovenščine.
Poziv za prispevke so objavili na svoji spletni strani:
http://www.razpotja.si/vabilo-k-pisanju-na-temo-slovenscina/ Želeli bi
doseči tudi čim širši del slovenskega izobraženstva v zamejstvu.

===

Od: Založba Litera, Prodaja <prodaja na zalozba-litera.org>
Datum: 21. januar 2014 11:39
Zadeva: novitete založbe Litera

Alenka Valh Lopert, Med knjižnim in neknjižnim na radijskih valovih v Mariboru

Avtorica je v monografiji Med knjižnim in neknjižnim na radijskih
valovih v Mariboru dokumentirano predstavila obstoječo jezikovno
kulturo in odstopanja od zborne izreke v javnem govoru na komercialnem
in nacionalnem radiu, na osnovi česar je sleherno poglavje zaključila
s sintezo, ki z dodanim komentarjem prikazuje temeljne ugotovitve.
Dejstvo je, da je v slovenskem prostoru zelo malo jezikovnih analiz
medijskega govora, primerjalnih med nacionalnim in komercialnim radiem
pa sploh. Rezultati monografije torej z natančno analizo nekaterih
segmentov zapolnjujejo ta prazni prostor in po eni strani postavljajo
pomembna metodološka in vsebinska izhodišča za nadaljnje raziskave, po
drugi strani pa so spoznanja zanimiva za radijski medij sam, saj
opozarjajo na ustreznost besedil glede na normo slovenskega jezika,
hkrati pa se ugotavlja, da imajo mediji pomembno vlogo tudi pri njenem
spreminjanju. Alenka Valh Lopert je z delnimi sistematičnimi analizami
različnih prvin radijskega govora potrdila njegovo večplastnost kot
izraz potrebe po identifikaciji z govorom okolja, to še posebej velja
za komercialni, v nekoliko manjši meri tudi nacionalni radio. (Red.
prof. dr. Irena Stramljič Breznik)

Redna cena: 19,90, spletna cena: 13,90


Dodatne informacije o seznamu SlovLit