[SlovLit] Vabilo na 33. simpozij Obdobja

Miran gmail miranhladnik1 na gmail.com
Tor Jan 21 13:26:34 CET 2014


From: "Huber, Damjan" <damjan.huber na ff.uni-lj.si>
To: "slovlit na ijs.si" <slovlit na ijs.si>
Date: Tue, 21 Jan 2014 11:27:29 +0000
Subject: Vabilo na 33. simpozij Obdobja

Spoštovani, vabimo Vas, da se udeležite 33. mednarodnega simpozija
Obdobja z naslovom Recepcija slovenske književnosti, ki bo potekal od
13. do 15. novembra 2014 v organizaciji Centra za slovenščino kot
drugi/tuji jezik pri Oddelku za slovenistiko Filozofske fakultete
Univerze v Ljubljani.

Vse o simpoziju Obdobja 33, temah simpozija in prireditvi je na voljo
na http://www.centerslo.net/simpozij (Simpozij Obdobja 33), kjer je
tudi elektronska prijavnica. Rok za prijavo (izpolniti je treba
prijavnico na spletni strani, brez povzetka): 10. marec 2014  Za
dodatne informacije smo dosegljivi na naslovu simpozij na ff.uni-lj.si

Teme 33. simpozija Obdobja:

1 Recepcija slovenske književnosti v zgodovinskih obdobjih, smereh,
tokovih ter širšem družbenem in kulturnem kontekstu doma in v tujini.
2 Refleksija, širjenje in delovanje slovenske književnosti v raznih
socioloških in psiholoških razmerjih (med književnim delom in
njegovimi bralci).
3 Pasivna (bralska), reproduktivna (kritiška) in produktivna recepcija
slovenske književnosti v kontekstu slovanske, evropske in svetovne
književnosti, zlasti z vidika medliterarnih, medjezikovnih in
medkulturnih povezav.
4 Medbesedilne interakcije, stiki med slovensko književnostjo in
ostalimi slovanskimi literaturami ter slovenska književnost v
kontekstu svetovne literature.
5 Bralec slovenske literature, teoretsko preučevanje učinkovanja
slovenskih književnih besedil (z vidika branja, bralnih strategij,
bralnega razumevanja, bralnih navad), tj. slovenska književnost kot
dogodek oz. diskurz.
6 Recepcija slovenske književnosti s stališča učenca in učitelja v
osnovnošolskem, srednješolskem in visokošolskem izobraževanju (cilji,
metode, vsebine).
7 Založništvo, distribucija in promocija slovenske književnosti.
8 Refleksija in vrednotenje slovenske književnosti.
9 Recepcija slovenske književnosti v drugih medijih.
10 Slovenska književnost kot jezikovna ustvarjalnost, vzporednosti oz.
interakcije med novimi besedilnimi in jezikovnimi zmožnostmi v
slovenščini.
11 Recepcija slovenskih književnih besedil v odvisnosti od razumevanja jezika.
12 Vloga in pomen prevodov slovenske književnosti v tuje jezike
(žanrski vidiki, estetika in poetika med izvirnikom in prevedkom,
cenzura, novi prevodni koncepti).

S spoštovanjem in lepimi pozdravi.

Predsednica 33. simpozija Obdobja doc. dr. Alenka Žbogar, strokovna
sodelavca simpozija dr. Mojca Nidorfer Šiškovič in Damjan Huber


Dodatne informacije o seznamu SlovLit