[SlovLit] Slavia Centralis 2/2013 -- Posvet o slovarju -- Šaleški biografski leksikn

Miran gmail miranhladnik1 na gmail.com
Sob Jan 18 12:05:35 CET 2014


From: Andjelija Trkulja <andjela.trkulja na um.si>
To: "slovlit na ijs.si" <slovlit na ijs.si>
Date: Fri, 17 Jan 2014 11:36:50 +0000
Subject: Slavia Centralis 2/2013

Izšla je mednarodna revija Slavia Centralis (sSCN) 2/2013.

David C. Bennett, Grammaticalization, Lexicalization, and Frequency:
Evidence from Clitics (Postscript to "Grammaticalization,
Lexicalization, and Frequency: Evidence from Clitics" and Tribute to
David C. Bennett by Marc L. Greenberg) / Gramatikalizacija,
leksikalizacija in pogostnost - dokazi na področju naslonk (Marc L.
Greenberg, Pripis k prispevku - dokazi na področju naslonk in poklon
Davidu C. Bennettu)
Peter Ďurčo, Matej Meterc, Empirične paremiološke raziskave tipov
ekvivalentnosti in suprasemantičnih razlik  v slovenščini in
slovaščini
Vjekoslava Jurdana, Život i stvaralaštvo Drage Gervaisa u
hrvatsko-slovenskom kontekstu. Čudo djevice Ivane - Zgodba o Vodiški
Johanci
Alexandra Medzibrodszky, A deontológiai prioritás. Gondolatrokonság
Ny. F. Fjodorov és a >korai szlavofilizmus< képviselői között (Pomen
deontologije: Podobne ideje N. F. Fedorova in zgodnjih slovanofilskih
mislecev)
Jožef Smej, Pismi Vilka Novaka s komentarjem

Ocene, zapiski, poročila / Reviews, Notes, Reports
Vida Jesenšek, Lenka Vaňková et al.: Emotionalität in deutschen und
tschechischen Medientexten
Andreja Pignar Tomanič, Vojko Gorjanc: Slovensko tolmačeslovje.
Prevodoslovje in uporabno jezikoslovje
Grant H. Lundberg, Gerhard Neweklowsky: Der Gailtaler slowenische
Dialekt Feistritz an der Gail/Bistrica na Zilji und Hohenthurn/Straja
vas
Polonca Šek Mertük, Marko Jesenšek: Poglavja iz zgodovine prekmurskega
knjižnega jezika
Dejan Šinko, Janez Vrečko: Srečko Kosovel
Mojca Horvat, Mednarodna znanstvena konferenca 200-letnica rojstva
Franca Miklošiča in Miklošičeva monografija

To in predhodne številke revije lahko naročite na:
Knjigarna.ff na uni-mb.si

===

From: Irena.Grahek na gov.si
To: slovlit na ijs.si
Date: Fri, 17 Jan 2014 14:08:21 +0100
Subject: Posvet o slovarju -- program in povzetki

Na spletni strani Ministrstva za kulturo
(http://www.mk.gov.si/si/delovna_podrocja/sluzba_za_slovenski_jezik/predstavitev_podrocja/dogodki/
in http://www.mk.gov.si/si/medijsko_sredisce/novica/article/1328/5916/e4921c4cde0317cf6aab7c7fd8f7f52d/)
  smo objavili program Posveta o novem slovarju sodobnega slovenskega
jezika, ki bo potekal v sredo, 12. februarja, v veliki sejni sobi v
pritličju Ministrstva za kulturo, in povzetke predavanj referentov.
Vabljeni k udeležbi in razpravi na posvetu!

Služba za slovenski jezik

===

http://www.saleskibiografskileksikon.si/index.php?action=all --
Šaleški biografski leksikon.


Dodatne informacije o seznamu SlovLit