[SlovLit] Slike -- Leposlovna kazala

Miran gmail miranhladnik1 na gmail.com
Ned Jul 28 21:28:58 CEST 2013


http://wff1.ff.uni-lj.si/oddelki/slovenistika/mh/galeri201/index.html
-- Ljubezen je doma v malih hiškah.

http://wff1.ff.uni-lj.si/oddelki/slovenistika/mh/galeri202/index.html
-- Litija-Čatež 1976, Kekec 1998 in pozneje.

===

Naslednja kazala na Wikiviru
(http://sl.wikisource.org/wiki/Wikivir:Slovenska_leposlovna_klasika#Kazala)
bodo vnesla nekaj več pregleda nad (digitaliziranim in korigiranim)
leposlovjem v slovenskih literarnih revijah, v podlistkih političnih
dnevnikov in v zbirkah ter zbornikih (Slovenske večernice, Anton
Knezova knjižnica ipd.). Pomoč pri njihovem dopolnjevanju in lepšanju
zaželena. -- mh

http://sl.wikisource.org/wiki/Leposlovje_v_literarnih_revijah

http://sl.wikisource.org/wiki/Leposlovje_v_%C4%8Dasnikih

http://sl.wikisource.org/wiki/Kazala_zbirk_in_zbornikov


Dodatne informacije o seznamu SlovLit