[SlovLit] Knjige -- Razpisi -- Liter jezika -- AILC/ICLA

Miran gmail miranhladnik1 na gmail.com
Pon Avg 5 17:32:27 CEST 2013


Od: knjigarna <knjigarna na ff.uni-lj.si>
Datum: 29. julij 2013 10:45
Zadeva: Nekaj novosti v Knjigarni FF v tem tednu

Petra Stankovska, Češka skladnja (Znanstvena založba FF, 2013); cena:
18,90 eur, študentska cena: 14,17 eur. Nekaj več na
http://issuu.com/znanstvenazalozbaff/docs/issu_575ed3e9024667

Jasmina Markič, Clara Nunes Correia (ur.), Descrições e contrastes.
Tópicos de gramática portuguesa com exemplos contrastivos eslovenos
(Znanstvena založba FF, 2013); cena: 14,85 eur, študentska cena: 11,14
eur.  Nekaj več na
http://issuu.com/znanstvenazalozbaff/docs/issu_cea07406b68ab9

===

Od: BLAZIC, Milena Mileva <milena.blazic na guest.arnes.si>
Datum: 30. julij 2013 20:13
Zadeva: FW: Javni razpisi | Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport

http://www.mizs.gov.si/si/javne_objave_in_razpisi/okroznice/arhiv_okroznic/okroznice_razpisi_in_javna_narocila/javni_razpisi/?tx_t3javnirazpis_pi1%5Bshow_single%5D=1307

===

Od: Liter jezika Uredništvo <literarno.jezikoslovna.revija na gmail.com>
Datum: 05. avgust 2013 11:49
Zadeva: Nova številka Litra jezika

Izšla je 6. številka revije Liter jezika, namenjena slovenski
homoseksualni literaturi.
Študentje Filozofske fakultete Maribor so prispevali članke o
slovenski homoseksualni prozi in poeziji. S prevodi so tokrat
sodelovali študentje slovenistike in prevajalstva iz treh evropskih
univerz: Univerza v Gradcu (Avstrija), Univerza Bielsko-Biała
(Poljska), Eötvös Loránd University (Budimpešta, Madžarska); brali
boste pa lahko tudi o Sergeju, Nabokovovem bratu. Poezijo in prozo so
objavili: Suzana Tratnik, Nataša Sukič, Brane Mozetič, Kristina
Hočevar, Ciril Bergles, Milan Selj, Gregor Rozman in Lara Kaspersky.

Revijo lahko najdete na spletnem naslovu http://www.literjezika.si ali
jo brezplačno prejmete po pošti.

Lp,
Uredništvo

===

From: "Andrej Hočevar" <andrej.hocevar na ludliteratura.si>
Date: Mon, 5 Aug 2013 14:22:01 +0200
Subject: [Ludlit-mediji] Ludlit-info: Literaturin obveščevalnik

AILC/ICLA kongres Pariz 2013: nekaj vtisov

Blaž Zabel: Kongres Mednarodne zveze za primerjalno književnost
(AILC/ICLA): Pariz, Paris-Sorbonne (Paris IV), 18.–24. 7. 2013

Letos proti koncu julija je v Parizu potekalo teden dni trajajoče
srečanje Mednarodne zveze za primerjalno književnost (International
Comparative Literature Association/Association internationale de
littérature comparée). Organizacijo kongresa, ki se redno odvija vsaka
tri leta, je zveza letos zaupala Univerzi v Parizu IV: Paris-Sorbonne
ter članici zveze Anne Tomiche. V sedmih dneh se je tako zvrstilo
veliko število najrazličnejših paralelnih sekcij ter štiri plenarna
predavanja. Med slednjimi je najbolj izstopala Gayatri Chakravorty
Spivak, za njo pa verjetno članica francoske akademije Florence Delay.
Oba druga predavatelja – Jean-Paul Costa in Jean-Pierre Changeux – sta
komparativistiko poskušala bolj ali manj uspešno povezati s svojimi
primarnimi področji, primerjalnim pravom in nevroznanostjo. Bolj kot
plenarna predavanja pa so bili zanimivi različni sekcijski prispevki.
Pet najobsežnejših sekcij je zveza pripravila že ob organizaciji
kongresa, zajemala pa so področja od literarne teorije, neevropskih
književnosti in traduktalogije do premisleka o sami primerjalni
književnosti kot disciplini. Poleg glavnih sekcij so lahko svoje
delavnice organizirali tudi posamezni raziskovalni odbori, člani
zveze, različne univerze, nacionalne zveze in društva. Tako se je
tekom celotne konference odvilo kar 308 najrazličnejših delavnic, ki
so obravnavale različne nacionalne književnosti (z velikim poudarkom
na neevropskih književnostih, prevladovala pa so predvsem indijska,
arabska in kitajska književnost), številna področja literarne teorije
in seveda primerjave z ostalimi umetnostmi – od filma do stripa.

Na podlagi vsega naštetega lahko zaključim, da je bil kongres zelo
velik in pester. Prav raznolikost tem in predavateljev pa bi
potrebovala nekoliko natančnejšo razdelitev prispevkov po sekcijah.
Nemalokrat se je namreč zgodilo, da predavanja, ki sem jih poslušal,
niso imela resnejše povezave z napovedano tematiko. Najočitneje se je
to izrazilo prav na sekciji literarne teorije, kjer je veliko število
udeležencev brez poglobljenih teoretskih razpravljanj obravnavalo
določeno literarno delo ali avtorja. Nerodna razdelitev prispevkov je
v nekem primeru pripeljala celo tako daleč, da je vodja sekcije na
koncu nastopajoče udeležence celo prosila, če bi lahko v nekaj besedah
opisali povezavo med glavno temo sekcije (zaznava in emocije) ter
lastnimi prispevki.

Mislim, da so za slabo razporeditev krivi tako sodelujoči, ki bi lahko
pri prijavi izbrali primernejšo sekcijo, kot tudi organizatorji, ki so
slabo razvrstili prispevke znotraj različnih sekcij. Veliko bolje so
se zato izkazale prav različne delavnice, ki so bile natančneje
opredeljene po področjih, na primer antična književnost, kognitivne
znanosti, ženske študije … Čeprav se nisem mogel udeležiti vseh, se mi
je zdelo, da je najbolj izstopala prav delavnica za področje svetovne
književnosti, ki se je je udeležilo kar nekaj svetovno znanih
strokovnjakov.

Vsesplošno je bilo srečanje zanimivo in pestro, vendar, razen po
obsegu, niti ni preseglo konferenc, ki jih (dvakrat) letno organizira
Slovensko društvo za primerjalno književnost. To opažanje pa je mogoče
pripisati prav nepregledni razporeditvi nastopajočih. Tako so
udeleženci lahko brezglavo letali iz ene predavalnice v drugo (in s
tem seveda motili sam potek sekcije) ali pa so bili poleg enega
prispevka, ki jih je zanimal, primorani poslušati še tri ali štiri
druge.


Dodatne informacije o seznamu SlovLit