[SlovLit] Pavel Zdovc 80 -- Slavistična revija 2013/2 -- Letnice

Miran gmail miranhladnik1 na gmail.com
Čet Jul 25 14:29:30 CEST 2013


Od: Janez Stergar <janez.stergar na guest.arnes.si>
Datum: 23. julij 2013 15:35
Zadeva: vroče julijske novičke

S slovenščino na Koroškem je neločljivo povezan še en četrtkov
>>dogodek<<. Tedaj bo namreč obhajal svojo 80-letnico koroško-dunajski
jezikoslovec dr. Pavel Zdovc, ki ga Veliki slovenski biografski
leksikon >>Osebnosti<< na kratko predstavlja takole: >>Zdovc, Pavel
(Rinkole, Rinkolach, 25. 7. 1933) jezikoslovec. Filozofijo in
teologijo je študiral v Innsbrucku, latinščino in slavistiko na
Dunaju; 1968 je tam doktoriral. 1968-96 je na dunajski univerzi
predaval slovenščino. Preučeval je vlogo narečja pri pouku knjižnega
jezika, samoglasniško redukcijo v podjunskih govorih, literarna in
splošna kulturna vprašanja na avstrijskem Koroškem; piše v slovenščini
in nemščini. O glavnem predmetu svojega raziskovalnega dela, rabi
koroških krajevnih imen, je napisal priročnik. - DELO: Die Mundart des
südöstlichen Jauntales in Kärnten. Lautlehre und Akzent der Mundart
der >>Poljanci<<, 1972; Dunaj in njegovi Slovenci, 1978; Slovenska
krajevna imena na avstrijskem Koroškem, 1993.<< Čeprav se prijatelj
Pavle v svoji skromnosti in neumorni delavnosti vztrajno in vešče
izogiba javnim nastopom ter prazničnemu druženju, najlepšim e-voščilom
dodajam še pripetek >>Zdovc.dodatek<< z nekaj biografskimi in
bibliografskimi dopolnili.

===

http://www.srl.si (zadnja številka: 2013/2)
	
Matej Šekli, Analoški procesi nastajanja drugotnih vzorcev zlaganja v
pozni praslovanščini
Matej Meterc, Antonimija enako motiviranih paremioloških enot (primeri
iz slovenščine in slovaščine)
SoonCheon Eom, Analiza spremembe besednovrstnosti pri ruskem
vprašalnem zaimku čto
Monika Kalin Golob, Marko Stabej, Mojca Stritar, Gaja Červ, Jezikovna
politika slovenskega visokega šolstva: Stališča do rabe jezikov in
priporočila za njeno urejanje
Vladislava Gordić Petković, Ivana Đurić Paunović, Hudič in vampir v
kulturnem spominu: Fantastično in identiteta v sodobnem srbskem romanu

Janez Stanonik, Slovenski vodni imeni Mislinja in Hudinja (Ob 20.
obletnici smrti Franceta Bezlaja)
Ivana Latković, Zvonko Kovač - Međuknjiževne rasprave: Poredbena i/ili
interkulturna povijest književnosti
Larisa Nikitina, Fumitaka Furuoka, Podobe države in stereotipi, ki jih
o Rusih gojijo učenci ruskega jezika
Ivo Pospíšil, Mednarodni seminar o problematiki panslavizma
Ivo Pospíšil, Poslovil se je slavist in komparativist svetovnega
slovesa Slavomir Wollman

===

http://sl.wikiversity.org/wiki/Letnice -- mogoče bodo komu za pripravo
prosojnic prav prišle tele slike letnic.


Dodatne informacije o seznamu SlovLit