[SlovLit] Spregledali -- Re:solucija o jezikovni politiki -- Pravljičarke

Miran gmail miranhladnik1 na gmail.com
Pon Jul 22 14:20:11 CEST 2013


http://wff1.ff.uni-lj.si/oddelki/slovenistika/mh/galeri197/index.html
-- iz arhivov.

http://wff1.ff.uni-lj.si/oddelki/slovenistika/mh/galeri198/index.html
-- Vodine in Vodice.

===

Od: Simon Krek <simon.krek na guest.arnes.si>
Datum: 17. julij 2013 08:53
Zadeva: [SDJT-L] Resolucija 2014-2018

Povezava na končno verzijo Resolucije o nacionalnem programu za
jezikovno politiko 2014-2018, kakršna je bila 15. 7. 2013 sprejeta v
državnem zboru:
- spletna stran:
http://www.mk.gov.si/si/delovna_podrocja/sluzba_za_slovenski_jezik/priprava_resolucije_za_nacionalni_program_za_jezikovno_politiko_20142018/
- PDF: http://www.mk.gov.si/fileadmin/mk.gov.si/pageuploads/Ministrstvo/Zakonodaja/2013/Resolucija_-_sprejeto_besedilo__15.7.2013_.pdf

Lep pozdrav,
Simon

===

http://docs.lib.purdue.edu/clcweb/vol15/iss1/3/ -- Milena M. Blažić, A
Survey of Slovenian Women Fairy Tale Writers,
CLCWeb: Comparative Literature and Culture. (DOI:
http://dx.doi.org/10.7771/1481-4374.2064)


Dodatne informacije o seznamu SlovLit