[SlovLit] Hlapec Jernej -- Re: Slovenistične zbirke

Miran gmail miranhladnik1 na gmail.com
Sob Jul 6 21:40:45 CEST 2013


jernej.pdf - https://docs.google.com/file/d/0B2zkaWZeaWsySG1MV1R1Ti1WX28/edit?usp=sharing
-- Andraž Gombač, članek iz Primorskih novic o prepovedanem Hlapcu
Jerneju.

===

Od: Mojca Lustrek <mojca.lustrek na siol.net>
Datum: 06. julij 2013 08:12
Zadeva: RE: [SlovLit] Slovenščina ima dolg jezik -- Slovenistične
zbirke (http://mailman.ijs.si/pipermail/slovlit/2013/004526.html)

Dobro jutro. Polistala sem po novi strani FF in imam zelo osnovno
(dobesedno abecedno) vprašanje. Tudi sicer se mi večkrat postavi, zdaj
ko se selim in delam vse (ne)mogoče sezname, pa še celo. Seznam je
očitno abecedni, zakaj torej takole zaporedje:

Oddelek za primerjalno književnost in literarno teorijo
Oddelek za primerjalno in splošno jezikoslovje?

Zakaj veznik ne bi štel? Ker ste na FF (visoko) pismeni, sklepam, da
ste ga namerno preskočili in upoštevali naslednjo črko, s. V
Spisovniku nič ne rečeš o the, a in podobnih >>nevsebinskih<< besedah.
Ne rečem, da razlog ni precej očiten, ampak kaj bi svetoval (>>ukazal<<)
piscu glede tega? Kako razvrstiti Aspects of ... in The Aspects of
...? Če oboje pod A, kako po vrsti? Glede na tisto, kar sledi (kot
zgoraj pri splošnem jezikoslovju)?

Kaj meniš o zaporedju številk? Računalnik se obnaša, kakor so ga pač
>>naučili<<, mene pa izrazito moti 50 let PGD ... za 100 let PGD ... In
še kaj bi se našlo. Je kje kaj >>vseobsegajočega<< o tem? [...] Lep
pozdrav!

Mojca

P. S. In zakaj q in w tam, kjer sta v angleški abecedi, x  in y pa na
koncu? Zakaj ne vse >>tuje črke<< na koncu ali tam, kjer so po angleški
abecedi?


Dodatne informacije o seznamu SlovLit