[SlovLit] Jezikovna politika -- Iz Brna -- Dve šaljivi -- O ziljščini idr.

Miran gmail miranhladnik1 na gmail.com
Sre Maj 29 08:54:17 CEST 2013


Od: Simon Krek <simon.krek na guest.arnes.si>
Datum: 28. maj 2013 10:13
Zadeva: [SDJT-L] Nacionalni program za jezikovno politiko 2014-2018

Pozdravljeni, zadnja verzija resolucije je dostopna na:
http://www2.gov.si/upv/vladnagradiva-13.nsf/18a6b9887c33a0bdc12570e50034eb54/6d993ca95c47b8e1c1257b6c00252a4a/$FILE/Resolucija_zadnja.pdf

V njej je navedena tudi potreba po vključitvi v CLARIN in nasploh o
vzpostavitvi infrasktukture za jezikovne vire in tehnologije za
slovenščino. Dva citata:

Potrebo po vzpostavitvi infrastrukture za jezikovne vire in
tehnologije potrjuje tudi Načrt razvoja raziskovalnih infrastruktur
2011-2020, ki ga je Vlada RS sprejela aprila 2011. V okviru
družboslovnih in humanističnih raziskovalnih infrastruktur je
izpostavljena infrastruktura CLARIN kot >>idealno okolje tako za razvoj
slovenskih jezikovnih virov in orodij, ki bi bili zaradi mednarodnega
sodelovanja bolj standardizirani in večkratno uporabni, sodelovanje s
strokovnjaki za tehnološko bolj podprte jezike in izobraževanje
raziskovalcev na tem področju pa omogoča pretok znanja o teh
tehnologijah.<<

Cilj: Spodbujanje razvoja jezikovnih tehnologij za slovenski jezik, ki
vključuje vzpostavitev potrebne infrastrukture ter izdelavo čim bolj
prosto dostopnih virov in orodij.
Ukrep: sprejetje temeljnih usmeritev razvoja sodobnih jezikovnih
tehnologij na nacionalni ravni (5-10 let) in njihovo izdelovanje - kot
del Akcijskega načrta za jezikovno opremljenost.
Nosilci: ARRS, MIZŠ, MK.
Kazalnika:
- sprejetje temeljnih usmeritev,
- število novih jezikovnotehnoloških orodij, aplikacij, virov.
Predvidena sredstva: 2.200.000 EUR.

Lep pozdrav
Simon

===

Od:  <mateja.kosi na seznam.cz>
Datum: 28. maj 2013 09:57
Zadeva: Fwd: Iz Brna

Spoštovani, od 13.-15. maja smo v Brnu na Češkem uspešno izpeljali
prve Slovenske dni v Brnu. V tridnevnem programu je bilo marsikaj, od
fotografske razstave o Sloveniji, umetnostne razstave in razstave
plakatov o nakitu po Plečnikovih idejah do kulturnih, gospodarskih in
športnih dogodkov, filmskih večerov (obiskal nas je tudi Nejc Gazvoda)
do za nas (lektorat slovenščine v Brnu) osrednjega gostovanja
pisatelja Vlada Žabota, ki je v sredo dopoldne na fakulteti predaval o
slovanski mitologiji, zvečer pa je z literarnim večerom zaključil
Slovenske dni. Predstavil je roman Ljudstvo lunja in ep Sveta poroka.
Odlomka iz obeh del smo slišali tudi v češčini, odlomek romana v
prevodu Liborja Doležána, odlomek iz epa pa v prevodu Petra Mainuša.
Občinstvo je bilo nad večerom več kot navdušeno.

Projekt Slovenski dnevi v Brnu so organizirali Veleposlaništvo RS v
Pragi, Jihomoravský kraj in drugi partnerji, med katerimi je bil tudi
lektorat slovenščine v Brnu; gostovanje Vlada Žabota sta omogočila
Center za slovenščino kot drugi/tuji jezik in Študentska založba.
Najlepša hvala.

Lepo vas pozdravljam.
Mateja Kosi, učiteljica slovenščine na Masarykovi univerzi v Brnu

===

From: "Zoran Božič" <zoran.bozic na guest.arnes.si>
To: <slovlit na ijs.si>
Date: Tue, 28 May 2013 23:26:55 +0200
Subject: BODIMO REALISTI, ZAHTEVAJMO NEMOGOČE!

Ukrepi za izboljšanje izobraževalne politike v Združenem kraljestvu
(resolucija iz leta 2025):

na ravni doktorskega študija se univerzam prepusti avtonomna jezikovna
politika ob upoštevanju ustavnih in zakonskih omejitev ter splošnega
načela, da naj v primeru individualnega poučevanja angleški profesor
angleškemu študentu ne predava v kitajskem jeziku.

Iz angleščine prevedel Zoran Božič

---

http://chronicle.com/article/A-Humanist-Apologizes-to/139421/?cid=cr&utm_source=cr&utm_medium=en
-- humanistovo opravičilo številkam (v angl.).

===

http://www.academia.edu/3615133/Nova_opisna_slovnica_ziljscine --
Marc. L. Greenberg, Nova opisna slovnica ziljščine.
http://academia.edu/Notification/vD4yP -- druge Marcove na
Academia.edu postavljene ocene in razprave.


Dodatne informacije o seznamu SlovLit