[SlovLit] O eksperimentalni poeziji -- Južni Slovani in nemškojezična kultura

Miran gmail miranhladnik1 na gmail.com
Čet Maj 16 13:16:25 CEST 2013


Od: Darja Pavlič <darja.pavlic na um.si>
Datum: 16. maj 2013 08:49
Zadeva: vabilo

3. MEDNARODNA KONFERENCA: KONCEPTI REALNOSTI SKOZI EKSPERIMENTALNO POEZIJO
17. - 21. maj 2013 Škocjan - Ljubljana

Organizatorja: Literarno društvo IA in Slovensko društvo za
primerjalno književnost
Vodja konference: dr. Darja Pavlič, Filozofska fakulteta, Maribor
Sovoditelja: mag. Jelka Kernev-Štrajn, Slovensko društvo za
primerjalno književnost, dr. Iztok Osojnik, Literarno društvo IA
Udeleženci: Miško Šuvaković (Beograd, Srbija), Andrej Medved (Koper,
Slovenija), Dubravka Đurić (Beograd, Srbija), Jelka Kernev-Štrajn
(Ljubljana, Slovenija), Cathy Wagner (ZDA), Iztok Osojnik (Ljubljana,
Slovenija), Darja Pavlič (Maribor, Slovenija), Tatjana Jamnik
(Ljubljana, Slovenija), Ravel Kodrič (Trst, Italija), Iztok Geister
(Slovenija).

Petek, 17. maj - prihodi v Matavun, 19:30 pozdravna večerja

Sobota, 18. maj
9:30 - Promocijsko kongresni center Pr Nanetovih
Uvod: Pavlič
9.45 - Predavanje in diskusija (Moderator: Pavlič)
ŠUVAKOVIĆ: Onstran papirja: post-medijska in fleksibilna umetnost
11.00 - Predavanje in diskusija (Moderator: Pavlič)
KERNEV-ŠTRAJN: Druga tradicija

15:00 - Predavanje in diskusija (Moderator: Osojnik)
DJURIĆ: Eksperimentalna poezija med vizualno umetnostjo in feminizmom
na pol-periferiji: Vlado Martek in pesniška šola Awin
PAVLIČ: Obrat k jeziku v slovenski poeziji

Nedelja, 19. maj
9:30 - Predavanje in diskusija (Moderator: Kernev-Štrajn):
KODRIČ: Kosovelova eksperimentalnost v luči ene njegovih najpoznejših
pesmi: Krvaveči vrelec (11. februarja 1926)
11:00 - Predavanje in diskusija (Moderator: Kernev-Štrajn):
MEDVED: Avantgardna poezija kot an-arhe: raztemeljevanje pesniške
strukture ustaljene forme, upodobitve, zvočnosti, jezika
OSOJNIK: Sled kot eksperimentalna poezija

13:00 - Kosilo, 16:00 - Ogled Škocjanskih jam, 19:30 - Večerja

Ponedeljek, 20. maj - izlet v Ljubljano, 9:00 - Odhod, 11:10 -
Trubarjeva hiša literature
Predavanja in diskusije (Moderator: Osojnik)
WAGNER: Sodobna eksperimentalna gibanja v Združenih državah Amerike
GEISTER: Poetično in prepoznavno

13:30 - Kosilo, 15:00 - Ogled mesta ali prosti čas, 19:00 - Vrnitev v
Škocjan, 20:00 - Poslovilna večerja

Torek, 21. maj - odhodi po zajtrku

Sponzorji konference: Javna agencija za knjigo RS, Regijonalni park
Škocjanske jame, Kulturno društvo Vilenica, Občina Sežana, Krka
d.o.o., Kulturno društvo Police Dubove, Revija Monitor, Turistična
zveza Škocjan, Trubarjeva hiša literature

===

Od: Anetta Buras-Marciniak <anetabur na gmail.com>
Datum: 16. maj 2013 12:39
Zadeva: Lodz/Konferenca

Oddelek za južno slavistiko in Oddelek za germanistiko Univerze v
Lodžu vabita na mednarodno znanstveno konferenco Južni Slovani in
nemškojezična kultura.
Konferenca bo potekala od 16. 5. do 17. 5. 2014 v Lodžu.

Struktura sodobnega sveta se je korenito spremenila. Naval
priseljencev je v zadnjem stoletju popolnoma spremenil ne le videz in
značaj evropskih dežel, pač pa je tudi pomembno vplival na kulturo
zahodne Evrope. Preseljevanje v nemško govoreče dežele v 20. in 21.
stoletju so povzročile ne le ekonomske, temveč tudi zgodovinske
razmere. Čas ob koncu 20. stoletja je prinesel dramatične dogodke, med
katere nesporno sodi vojna v Jugoslaviji, na podlagi katere so pozneje
nastale nove evropske države, kar je povzročilo krizo ideje o
večkulturnosti v okviru ene države. Ti dogodki so še podkrepili
migracijska gibanja med Južnimi Slovani ter neposredno ali posredno
vplivali na družbeno, politično, etnično in kulturno strukturo
sodobnih nemško govorečih dežel.

Prevladuje mnenje, da pomemben del nemške družbe predstavljajo Nemci -
emigranti, ki so se v Nemčijo priselili po 2. svetovni vojni, ter
njihovi potomci. Iz uradnih podatkov je razvidno, da v Nemčiji živi
okoli 0,8 % predstavnikov bivših jugoslovanskih republik. V Švici se
srbščina in hrvaščina nahajata takoj za uradnimi jeziki, v Avstriji pa
Južni Slovani predstavljajo okoli 3 % družbe (to so Bosanci, Hrvati,
Srbi in Slovenci, ki imajo status narodne manjšine). Zlasti za
Avstrijo velja, da Slovani niso le sodobni priseljenci, temveč tudi
potomci prednikov, ki so živeli v cesarstvu, torej pravzaprav
Avstrijci, ki v svojih družinah negujejo habsburško tradicijo, kar se
kaže tudi v kulturi Balkana, na ozemlju nekdanje monarhije, seveda pa
tudi na Češkem in Slovaškem, na južnem delu Poljske in v delu današnje
Ukrajine.

Vodilna tema konference je vzajemno vplivanje kultur južnoslovanskih
in nemško govorečih dežel, predvsem pa slika južnoslovanske kulture,
dokumentirana v književnosti nemškojezičnega področja, ter slika
nemškojezične kulture, ujeta v književnosti Južnih Slovanov 20. in 21.
stoletja. Kot je bilo že omenjeno, izvirajo odvisnosti in konotacije,
ki se pojavljajo v obeh kulturah, iz prisotnoti številčnih
južnoslovanskih družbenih skupin na nemško govorečem področju. Pojem
kultura" želimo za potrebe konference definirati predvsem v
distributivnem smislu in pri tem poudarjamo vlogo zgodovine,
književnosti, gledališča in kina, pa tudi kulturnega prispevka Južnih
Slovanov v nemško govoreči družbi.

Tematska področja konference:
1. nemške in avstrijske ter švicarske teme in motivi v sodobni
južnoslovanski književnosti ali južnoslovanske teme in motivi v
književnosti nemškega jezikovnega področja 20. in 21. stoletja
(kontrakulturacija in akulturacija v književnosti/kulturi),
2. široko pojmovana kultura posameznih južnoslovanskih narodov, ki
temelji na kulturi nemško govorečih dežel: film, gledališče, umetnost
itd.,
3. južnoslovanski kulturni vplivi na nemško govorečem področju in
nemškojezični kulturni vplivi med Južnimi Slovani,
4. identiteta nemškojezičnih pisateljev južnoslovanskega izvora ali
priseljenskih pisateljev, ki živijo v Avstriji, Nemčiji in Švici,
5. družbeno in kulturno življenje Južnih Slovanov v nemško govorečem
okolju in nemško govorečih oseb med Južnimi Slovani (20. in 21.
stoletje).

Termini:
Prosimo, da teme in povzetke vaših prispevkov pošljete do 31. 10. 2013
na naslov ene od tajnic konference: dr. Katarzyne Bednarske:
slowianie.poludniowi na gmail.com (slovanski jeziki) ali mgr. Anne
Zaorske: suedslawen na gmail.com (nemški jezik). Jeziki konference:
nemški, poljski, slovenski, hrvaški, bosanski, srbski, bolgarski,
makedonski. Kotizacija: 300 zł (ca. 80 Euro) - obsega stroške tiskanja
gradiva po konferenci, ne krije pa stroškov
potovanja, bivanja in hrane. Podrobnosti sporočimo naknadno.

Organizatorji:
                  Tajniki:
Germanistika:
                 Germanistika:
prof. dr. Joanna Jabłkowska
             mgr. Anna Zaorska.
dr. Marcin Golaszewski
          mgr. Joanna Bednarska-Kociołek
Slavistika:
                     Slavistika:
dr. Anetta Buras-Marciniak
            dr Katarzyna Bednarska
dr. Julia Mazurkiewicz-Sułkowska


Dodatne informacije o seznamu SlovLit