[SlovLit] Pisateljska pot -- Pismenost, kresnik -- SR: Slovenska literarna veda danes

Miran gmail miranhladnik1 na gmail.com
Pet Apr 26 15:33:35 CEST 2013


Slovenska pisateljska pot: Vodnik po domovanjih 106 pesnikov in
pisateljev. Ur. Željko Kozinc, avtorji Melita Forstnerič Hajnšek,
Aljoša Harlamov, Miran Hladnik, Petra Jordan, Franci Just, Miran
Košuta, Željko Kozinc, Urška Perenič, Gašper Troha, Vladka Tucovič.
Radovljica: Didakta, 2013. 357 str.

===

http://tvslo.si/predvajaj/pismenost/ava2.164580824/ -- M. Hladnik in
M. Doupona o pismenosti, Turbulenca, TV Slo 24. 4. 2013.

http://www.delo.si/kultura/knjizevni-listi/delova-nagrada-kresnik-od-stoterice-ostala-deseterica.html
-- J. Krečič o kresniku 2013, Delo.

===

Izšla je dvojezična številka Slavistične revije 61/1 (2013) Slovenska
literarna veda danes / Slovene Literary Studies Today, 341 str.
Vsebina bo zdaj zdaj na http://www.srl.si/

Vsebina
Miran Hladnik: Slovenska literarna veda danes
I.
Alojzija Zupan Sosič: Slovenski roman v literarni vedi po letu 2000
Alenka Žbogar: O slovenski kratki prozi
Irena Novak Popov: Sodobna slovenska poezija v literarni vedi
Mateja Pezdirc Bartol in Tomaž Toporišič: Teorija in zgodovina
slovenske dramatike in gledališča
Aleksander Bjelčevič: Pregled razprav o starejši književnosti po letu 1990

II.
Boža Krakar Vogel: Razvoj slovenistične didaktike književnosti
Igor Saksida in Dragica Haramija: Metodologija interpretacije
mladinske književnosti na Slovenskem
Katja Mihurko Poniž: Feministična literarna veda v slovenskem
akademskem prostoru
Igor Kramberger: O zbirki Zbrana dela slovenskih pesnikov in
pisateljev (Presoja za navdih)
Miran Štuhec: Književna esejistika in književna kritika

III.
Urška Perenič: V prerezu slovenske empirične literarne znanosti
Gregor Kocijan in Miran Hladnik: Bibliografija kot podlaga za
raziskovanje (Nekaj bibliografskih izkušenj)
Miran Hladnik: Slovenska literarna zgodovina danes


Dodatne informacije o seznamu SlovLit