[SlovLit] Delovno mesto v Celovcu

Miran gmail miranhladnik1 na gmail.com
Sob Apr 6 17:29:17 CEST 2013


From:  <Ursula.Doleschal na aau.at>
Date: 2013/4/5
Subject: za SlovLit razpis_celovec

Inštitut za slavistiko Univerze Alpe-Jadran v Celovcu razpisuje
delovno mesto univerzitetne asistentke/univerzitetnega asistenta za
določen čas (4 leta) s 75 % obremenitvijo in z začetkom čim prej.

Delovno področje in naloge obsegajo med drugim:
*	poučevanje didaktike slovenskega jezika
*	znanstveno raziskovalno delo na področjih didaktike jezika oz.
uporabnega jezikoslovja s posebnim poudarkom na slovenščini na
avstrijskem Koroškem.

Pogoji za prijavo:
*	zaključen študij slovenistike (diplomski študij, pedagoška smer
diplomskega študija, mag., MA),
*	odlično znanje slovenskega in nemškega jezika,
*	izkušnje pri poučevanju/pedagoška praksa, še posebej na področju
manjšinskega šolstva na avstrijskem Koroškem.

Od kandidatke/kandidata se pričakuje pridobitev doktorskega naziva s
področja slovenistike. Rok za prijavo je 24. 4. 2013. Opozarjamo, da
so vse podrobnosti razpisa dosegljive na univerzitetnih spletnih
straneh: http://www.uni-klu.ac.at/rechtabt/downloads/mbl15_12_13.pdf


Dodatne informacije o seznamu SlovLit