[SlovLit] doro : dobro -- Pravipis

Miran gmail miranhladnik1 na gmail.com
Tor Apr 2 18:51:25 CEST 2013


From: Domen <domen.kermc na gmail.com>
To: slovlit na ijs.si
Date: Mon, 1 Apr 2013 14:47:12 +0200
Subject: Re: Doro namesto dobro na novogoriških ulicah
(http://mailman.ijs.si/pipermail/slovlit/2013/004430.html)

Tudi v Mariboru nekateri mladi že vsaj nekaj let govorijo "dobro" brez
b-ja. Vendar z ozkim o-jem.

Zdi se mi edino, da se namesto oblike "dor" pogosteje uporablja
"dori", npr. "kaki dori avto" ali "kak dori avto". Za nedoločno obliko
pa "doer", npr. "ful doer mobitel" (čeprav med nedoločno in določno
obliko nihče ne dela razlike).

Domen

---

Od: Marko Kravos <marko.kravos na spin.it>
Datum: 01. april 2013 17:30
Zadeva: Re: [SlovLit] Zunanje preverjanje -- Doro : dobro -- Re: OA

Pesmica na dobro - doro!

Vrez vetov teče pir jim Hipokrene
in (b)esov v njih vesedah najti ni:
so dnevi jim vrez cene, vrez soli?
Ni najti v njih volezni, volečin.

Marko Kravos, veselo po Prešernu,
z rahlo zavistjo

---

Od: Silvo Torkar <silvot na zrc-sazu.si>
Datum: 02. april 2013 17:26
Zadeva: Re: [SlovLit]  Doro : dobro

Soglasniška redukcija b-ja v pridevniku dobro > doro je izpričana npr.
v krajevnem imenu Doropolje (za kraj pod Bohorjem) ter v koroških
krajevnih imenih Drobolje in Dropole, deloma tudi v eni od narečnih
variant imena Dobro Polje pri Ilirski Bistrici (Drapolje poleg
Drgapolje), v koroškem prislovu dro (iz dobro) za 'zelo' in pohorskem
dar 'zares'.

Redukcijo b-ja je mogoče razložiti z olajšanjem izgovora v besedi, ki
ima visoko frekvenco rabe. Vendar tu morda niti ne gre toliko za
frekvenco, kot za olajšanje izgovora z izpustom zvenečega ustničnega
glasu. Podobno se v tolminskem narečju govori hrt za hrbet (vmesna
faza hrpt) in še kaj bi se našlo.
Silvo Torkar

===

Od: Lingvistični krožek <lingvisticni.krozek na gmail.com>
Datum: 02. april 2013 15:27
Zadeva: LK, 8. april

LK FF v Ljubljani vabi na 1007. sestanek v ponedeljek, 8. aprila, ob
18.00 v predavalnici 325 v 3. nadstropju Filozofske fakultete.
Predavala bo
Aleksandra Kocmut, absolventka slovenistike, urednica, lektorica in
prevajalka. Tema predavanja: Pravipis - presek jezikovnih kavljev.
Vabljeni tudi študentje. -- Chikako Shigemori Bučar


Dodatne informacije o seznamu SlovLit