[SlovLit] Resolucija -- Potica -- Še: Cankarjevo

Miran gmail miranhladnik1 na gmail.com
Pet Feb 1 16:35:25 CET 2013


From: Simona.Bergoc na gov.si
To: slovlit na ijs.si
Date: Fri, 1 Feb 2013 07:54:15 +0100
Subject: Resolucija

Spoštovani, obveščamo vas, da je na spletni strani Ministrstva za
izobraževanje, znanost, kulturo in šport
http://www.mizks.gov.si/si/zakonodaja_in_dokumenti/predlogi_predpisov/
 objavljen Osnutek Resolucije o nacionalnem programu za jezikovno
politiko 2012-2016.

Lep pozdrav,
Služba za slovenski jezik

===

Od: Milan Vogel <milan.vogel na delo.si>
Datum: 01. februar 2013 09:45
Zadeva: Potica

Janez Bogataj pripravlja monografijo o potici in bi rad vedel, v
katerih slovenskih leposlovnih delih je omenjana. Lahko kdo pomaga?
Hvala in lep pozdrav

Milan Vogel

===

Od: Igor Saksida <igor.saksida na guest.arnes.si>
Datum: 01. februar 2013 16:29
Zadeva: Še: Cankarjevo

Spoštovane kolegice in kolegi, na spletni strani
(http://www.varuh-rs.si/fileadmin/user_upload/pdf/lp/Letno_porocilo_Varuha_za_leto_2011.pdf)
si lahko preberete Letno poročilo Varuha človekovih pravic Republike
Slovenije za leto 2011. V njem je na straneh 184 in 185 tudi povzetek
razprave o Cankarjevem tekmovanju (2011/12) in izbiri problemskih
besedil za 8. in 9. razred. Po mojem mnenju je bistven tale del
poročila: >>Na podlagi pridobljenih pojasnil Varuh tako ugotavlja, da
je bil v konkretnem primeru postopek izbire besedil in kriterijev, ki
na izbiro vplivajo, izpeljan v skladu z veljavnim Pravilnikom. Izbira
omenjenih besedil pa temelji na strokovnih odločitvah pristojne
državne komisije, zato se do njih Varuh ne more opredeljevati.
Vsakršno poseganje v strokovna vprašanja katerega koli področja bi
namreč presegalo zakonske pristojnosti Varuha, v konkretnem primeru pa
bi to pomenilo tudi neko vrsto cenzure. Varuh meni, da je Komisija za
tekmovanje iz slovenščine za Cankarjevo priznanje (državna komisija)
ravnala pravilno, ko je eno od prvotno izbranih del iz obvezne
spremenila v izbirno. Kljub grožnjam z bojkotom nekaterih šol oziroma
mentorjev tako učencem vendarle ni bilo onemogočeno sodelovanje na
tekmovanju. Po Varuhovem mnenju bi bile otrokove pravice lahko kršene,
če bi se učenci želeli prijaviti na Cankarjevo tekmovanje, vendar tega
zaradi bojkota njihove šole ne bi mogli storiti.<<

Varuh se v svojem poročilu dotika tudi drugih splošnejših vprašanj, ki
so povezana z izbiro besedil; predvsem bi me zanimalo, kaj bralci
Slovlita menijo o tem, da bi pri izbiri besedil za >>vodeno (tj.
šolsko, domače, tekmovalno) branje<< (Z državno komisijo ali nasploh?)
sodelovali razvojni psihologi.

Vsem želim lep vikend,
Igor Saksida


Dodatne informacije o seznamu SlovLit