[SlovLit] Branko Berčič (1927--2013) -- Mladi v Budimpešto -- Arhiv pripovedi o pismenosti

Miran gmail miranhladnik1 na gmail.com
Sre Jan 30 19:14:48 CET 2013


http://www.mdloka.si/Slo/main.asp?id=404361FE -- 17. januarja je umrl
Branko Berčič, slovenski literarni zgodovinar in bibliotekar
(http://sl.wikipedia.org/wiki/Branko_Ber%C4%8Di%C4%8D), špecialist za
Ivana Tavčarja. Doktoriral je 1965 s tezo Mladost Ivana Tavčarja ter
osnove in začetki njegovega delovanja. Še ni dolgo, kar sem citiral
njegovo pričevanje o tem, kako je kot študent svoji profesorici Marji
Boršnik pomagal pri pripravi Tavčarjevega Zbranega dela
(https://sl.wikiversity.org/wiki/Prostor_v_slovenskih_literarnovednih_%C5%A1tudijah#cite_note-1).
-- miran

===

Od: Čop, Mateja <Mateja.Cop na ff.uni-lj.si>
Datum: 30. januar 2013 11:29
Zadeva: FW: 3rd Conference For Young Slavists In Budapest

Predstojnik budimpeštanske slavistike prof. dr. István Lukács in
kolegi vabijo na 3. konferenco mladih slavistov v Budimpešto 25.--26.
aprila 2013. Sprejemajo prispevke v vseh slovanskih jezikih,
dolžinskih omejitev ni, avtorji pa jih oddajo v elektronski obliki.
Rok za prijave je 15. marec. Prispevki bodo objavljeni v znanstvenem
časopisu, če bo uredništvo presodilo, da so primerni. Udeležba je
zastonj, prevozne stroške in bivanje pa si organizira vsak udeleženec
sam. Interesenti dobijo vabilo v angleščini na oddelku za slovenistiko
FF (Mateja.Cop na ff.uni-lj.si) ali neposredno pri študentu Pétru
Vékonyju (vpeter89 na mailbox.hu). -- mh

===

http://daln.osu.edu -- Digital Archive of Literacy Narratives.


Dodatne informacije o seznamu SlovLit