[SlovLit] DH -- O vitezih -- Slavifon -- Academia.edu -- AustLit -- Komparativa

Miran gmail miranhladnik1 na gmail.com
Pon Jan 28 20:51:44 CET 2013


http://arts-humanities.net/ --  Arts-humanities.net: vodnik po
digitalni humanistiki in umetnosti.

Vitez, dama in zmaj: Dediščina srednjeveških bojevnikov na Slovenskem,
1: Razprave. Ur. Tomaž Lazar in Tomaž Nabergoj. Ljubljana: Narodni
muzej Slovenije, 2011. 308 str. -- sveža knjiga (čeprav s predlansko
letnico), zelo skrbno in bogato opremljena, v njej pa tudi nekaj
literarnih razprav (Anton Jako, Nataša Golob, Miran Hladnik).

http://www.ff.uni-lj.si/oddelki/slovenistika/slavifon2012.pdf --
zbornik povzetkov z Mednarodne znanstvene fonetične konference in
zasedanja Komisije za fonetiko in fonologijo pri Mednarodnem
slavističnem komiteju, Ljubljana, 16.-17. februar 2012, ur. Hotimir
Tivadar.

http://blog.academia.edu/post/41699942855/the-power-of-analytics-rethinking-promotion-and
-- The Power of Analytics: Rethinking Promotion and Scholarship (kako
lahko znanstveniku pri iskanju svoje odmevnosti pride prav uporaba
analitičnega orodja pri Academia.edu).

http://www.austlit.edu.au/ -- avstralski literarnovedni portal.

http://bces.conference.tripod.com/iscs/ -- International Symposium on
Comparative Sciences, Sofija, 8.--11. oktobra 2013.


Dodatne informacije o seznamu SlovLit