[SlovLit] Slovenska zemljepisna imena -- Množična pamet

Miran gmail miranhladnik1 na gmail.com
Sre Jan 16 11:30:31 CET 2013


From: "Mojca Zagar" <Mojca.Zagar na zrc-sazu.si>
To: slovlit na ijs.si
Date: Wed, 16 Jan 2013 09:06:32 +0100
Subject: Predavanje Tvorba slovenskih zemljepisnih imen

Historični seminar ZRC SAZU vabi na predavanje Tvorba slovenskih
zemljepisnih imen iz slovanskih antroponimov. Predaval bo dr. Silvo
Torkar.

Plast slovenskih zemljepisnih imen, tvorjenih iz predkrščanskih
slovanskih osebnih imen, doslej še ni doživela celovite obravnave,
čeprav gre v vseh pogledih za zelo relevanten korpus, ki v sebi skriva
številne dragocene podatke o slovenski jezikovni zgodovini in
etnogenezi. Kljub trem pionirskim Miklošičevim imenoslovnim razpravam
je ostajala raziskanost tega korpusa slovenskih imen v primerjavi z
drugimi slovanskimi jeziki slabša, sama problematika pa je celo v
slovenističnih krogih dokaj neznana. Študijski in šolski programi ter
učbeniki o tej temi večinoma molčijo, spoznanja prejšnjih rodov
jezikoslovcev vanje skorajda niso prodrla. Zaradi številnih inovacij v
glasoslovnem razvoju slovenskega jezika so za etimologiziranje
zemljepisnih imen velikega pomena historični zapisi, brez upoštevanja
katerih so celo vidni jezikoslovci prihajali do napačnih rezultatov.

Dr. Silvo Torkar je znanstveni sodelavec Etimološko-onomastične
sekcije Inštituta za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU. Ukvarja
se z raziskovanjem nastanka slovenskih osebnih in zemljepisnih imen
tako v slovanskem kontekstu kot v stiku z germanskim in romanskim
svetom. Posveča se tudi zgodovinskemu domoznanstvu Baške doline in
Tolminske. Od leta 2003 je član Komisije za onomastiko pri Mednarodnem
slavističnem komiteju. V magistrskem delu Zgodovinska antroponimija
vzhodne Tolminske (2004) je obravnaval nastanek priimkov na vzhodnem
Tolminskem, v doktorski disertaciji Tvorba slovenskih zemljepisnih
imen iz slovanskih antroponimov: identifikacija, rekonstrukcija in
standardizacija (2011) pa je obdelal tvorjenost izantroponimnih
zemljepisnih imen na celotnem slovenskem etničnem ozemlju.

Predavanje bo v torek, 22. januarja 2013, ob 11. uri v Mali dvorani
ZRC SAZU, Novi trg 4, 2. nadstropje.

Vljudno vabljeni!
Več o Historičnem seminarju tudi na http://hs.zrc-sazu.si

===

http://en.wikipedia.org/wiki/Aaron_Swartz -- gibanje za odprt dostop
do informacij je izgubilo enega svojih vidnih aktivistov. Aaron Swartz
je bil tudi wikipedist. Izmeril je količinske deleže prispevkov na
Wikipediji in v nasprotju s tistimi meritvami, ki so upoštevale
število urejanj, prišel do presenetljive ugotovitve, da je večina
informacij na Wikipediji izpod tipkovnic nerednih, slučajnih,
enkratnih sodelavcev, ne pa plod trdega jedra maloštevilnih stalnih
sodelavcev. Spet se bo treba pri predstavljanju Wikipedije vrniti k
metafori mravljišča in množične pameti (hive mind), kar bodo tisti, ki
zaupajo samo avtoritetam (avtorskim genijem, ljubljenim voditeljem,
srečnim personalnim naključjem, stricem iz ozadja), težko sprejeli. --
mh


Dodatne informacije o seznamu SlovLit