[SlovLit] Razpis -- Re: Vladko Kosmač -- Janez Rus

Miran gmail miranhladnik1 na gmail.com
Tor Jan 15 22:00:33 CET 2013


From: Simona.Bergoc na gov.si
To: slovlit na ijs.si
Date: Tue, 15 Jan 2013 15:17:48 +0100
Subject: Razpis: promocija slovenščine

Spoštovani, na spletni strani MIZKŠ je objavljen vsakoletni razpis za
promocijo slovenščine. Letos je pozornost namenjena mladim.
http://www.mizks.gov.si/si/okroznice_razpisi_in_javna_narocila/javni_razpisi/?tx_t3javnirazpis_pi1%5Bshow_single%5D=1259

Lep pozdrav, Simona Bergoč, vodja Službe za slovenski jezik,
Ministrstvo za izobraževanje, znanost, kulturo in šport RS

===

Od: Igor Kramberger <k na aufbix.org>
Datum: 15. januar 2013 13:10
Zadeva: Re: [SlovLit] Vladko Kosmač

Dober dan, Miran! Sredi intenzivnega pisanja o nečem drugem je pravkar
prispel slovlitov digest, v katerem si objavil odziv Helge Glušič.
Presunila me je neka skladnost med njenim in mojim odzivom. Včeraj sem
namreč Vladki Tucovič napisal:

Dober dan, Vladka! Samo toliko: pravkar sem na slovlitu prebral oba
zapisa o Vladku Kosmaču in si ne morem kaj, da ti ne bi napisal, kako
si me ganila s tisto razlago senčne črte, ki je tako dobro ujeta tudi
v filmu. Nekoč sem se peljal po cesti, ki vodi malo pod grebenom iz
Zakojce v Cerkno, zato natanko vem, kakšna je razlika med to prisojno
stranjo hribov vzdolž Idrijce in nasprotno osojno. Lep pozdrav, [...]
Igor

===

From: Miha Rus <mihar na iolar.com>
To: "slovlit na ijs.si" <slovlit na ijs.si>
Date: Mon, 14 Jan 2013 13:03:56 +0000
Subject: Janez Rus *13. 1. 2013

Pozdravljeni, veščaki. Slovenistično in slavistično srenjo obveščam,
da Slovenci, Rusi in vsakršno slovansko pokolenje na Kranjskem še ne
bomo izumrli, saj se je nama v soboto rodil Janez Rus (sin Mihe sinu
Cirila sinu Antona sinu Antona sinu Matevža sinu Janeza, tržaškega
najdenčka). Janez je najin 10. otrok. Juhej!

Miha


Dodatne informacije o seznamu SlovLit