[SlovLit] Vladko Kosmač -- Jezikovnopolitični učinki

Miran gmail miranhladnik1 na gmail.com
Pon Jan 14 13:03:18 CET 2013


Od: Helga Krisper <helga na krisper.net>
Datum: 14. januar 2013 11:43
Zadeva: Re: [SlovLit]Slava -- Vladko Kosmač (1915--2013)
(http://mailman.ijs.si/pipermail/slovlit/2013/004360.html)

Dragi kolegici Marija in Vladka, ob vajinih spominih na Kosmača, ki so
povezani s smrtjo njegovega brata (naj mirno počiva v tihi lepoti),
sem se za lep trenutek sprehodila po bregu Idrijce in se spomnila
sončnih sosesk, ki  izžarevajo  posebnost Kosmačevega domačega kraja.
Spominjam se tudi njegovega brata, s katerim sva se srečevala ob
obiskih Kosmačevega doma. Nekdanja potovanja v dolino Idrijce me še
zdaj, na stara leta, spremljajo kot nekaj posebnega, kar lahko daje le
samotna in zelo posebna pokrajina. Zelo sem vama hvaležna za spomine
na Kosmačeve kraje. Lepo vaju pozdravljam iz svoje odmaknjenosti  in
vama želim vse dobro! S prisrčnim pozdravom! Helga

===

From: Irena.Grahek na gov.si
To: slovlit na ijs.si
Date: Mon, 14 Jan 2013 10:03:30 +0100
Subject: Raziskava o jezikovnopolitičnih učinkih

Na spletni strani Ministrstva za izobraževanje, znanost, kulturo in šport
http://www.mizks.gov.si/si/delovna_podrocja/sluzba_za_slovenski_jezik/raziskave_na_podrocju_slovenskega_jezika/
  je objavljena raziskava Teoretično-empirična raziskava o
jezikovnopolitičnih učinkih  obstoječega pravnoformalnega okvira statusa in
rabe slovenščine in drugih jezikov v javnosti, ki jo je v imenu ministrstva
naročila in sofinancirala Služba za slovenski jezik. Izvedla sta jo Franc
Marušič in Rok Žaucer z Univerze v Novi Gorici.

Služba za slovenski jezik


Dodatne informacije o seznamu SlovLit