[SlovLit] Jesensko slovenistično dogajanje v Hamburgu

Miran gmail miranhladnik1 na gmail.com
Čet Dec 20 21:01:55 CET 2012


From: monika pemic <monikapemic na yahoo.de>
To: SlovLit <slovlit na ijs.si>
Date: Thu, 20 Dec 2012 18:53:01 +0000 (GMT)
Subject: Jesensko slovenistično dogajanje v Hamburgu

V jesenskih mesecih je bilo slovenistično dogajanje v Hamburgu zelo
pestro. Od 20. do 22. septembra je na Inštitutu za slavistiko univerze
v Hamburgu potekala konferenca o nasilju v sodobnih slovanskih
književnostih (http://www.uni-potsdam.de/u/slavistik/images_hp/VBV_Flyer.pdf).
Interdisciplinarno zastavljena konferenca je pokazala tako na različne
teoretske pristope preučevanja kolektivnega in individualnega nasilja
kakor tudi na različne narativne in estetske ubeseditvene strategije
tega fenomena, ne samo v posameznih književnostih, temveč tudi v filmu
in likovni umetnosti. Številčno so prevladovali referati o posameznih
slovanskih pisateljih in njihovi tematizaciji vojnega ter
družbenosistemskega nasilja. Slovenisti smo bili izvrstno zastopani,
takoj za rusisti in polonisti.

Jožica Čeh Steger je v svojem referatu opozorila na različne vrste
nasilja v sodobni slovenski književnosti in se, izhajajoč iz Freudove
razlage latentne prisotnosti nasilja v človeku in njegovega eseja
Warum Krieg? (1933), osredotočila na tematizacijo vojnega nasilja,
vprašanja individualne krivde ter vesti v romanih Draga Jančarja,
Zdenka Kodriča in Gorana Vojnovića. Erwin Köstler je pokazal, kako se
v prozi Franja Frančiča prekrivajo različni tipi nasilja in kako jih
avtor navezuje na literane diskurze v Jugoslaviji šestdesetih,
sedemdesetih in osemdesetih let. Katja Mihurko Poniž se je posvetila
nasilju nad ženskami v slovenski dramatiki, Janja Vollmaier Lubej pa
se je predstavila z referatom Psihično nasilje v prozi Gabriele
Babnik, pri čemer se je osredotočila na vrste psihičnega nasilja, ki
se pojavlja v romanih mlade slovenske pisateljice, ter na njegove
posledice.

Oktobra smo slovenisti in romanisti nadaljevali s predavanji v okviru
serije Poteki meje: Slovenija in Italija v dialogu. 26. oktobra nas je
obiskal prof. Achille Varzi z ameriške univerze Columbia in v svojem
predavanju osvetlil problem meje s filozofskega in geografskega
vidika, novembra nas je v okviru svoje turneje po Nemčiji razveselil
koncert zbora Perpetuum Jazzile.

Konec novembra in v začetku decembra smo se priključili Svetovnim
dnevom slovenskega dokumentarnega filma in na univerzi prikazali filme
V letu hip hopa, Fabiani:Plečnik in Samotni hodec skozi neprijazni
čas. Slednji portretira akademika Jožeta Toporišiča, ki je v letih
1962/63 s Humboldtovo štipendijo študiral na tukajšnji univerzi.
Podnapise k filmu so v nemščino prevedli hamburški študentje
slovenščine. Po ogledu filma se je razvila živahna strokovna debata o
Toporišičevem jezikoslovnem delu.

Leto smo na lektoratu prijetno zaključili ob slovenskem pecivu in
predstavitvi načina praznovanja božiča in novega leta v Sloveniji.
Z lepimi pozdravi s severa
Monika Pemič


Dodatne informacije o seznamu SlovLit