[SlovLit] Učni jezik na univerzi -- Re: Poslanica -- Programi za primerjanje besedil (in odkrivanje plagiatov)

Miran gmail miranhladnik1 na gmail.com
Sob Dec 22 12:21:54 CET 2012


From: Simona.Bergoc na gov.si
To: slovlit na ijs.si
Date: Fri, 21 Dec 2012 13:59:12 +0100
Subject: Objava raziskave

Spoštovane kolegice in kolegi, na spletnih straneh Ministrstva za
izobraževanje, znanosti, kulture in športa najdete povezavo do
raziskave Primerjalna študija o učnem jeziku v visokem šolstvu v
Republiki Sloveniji in izbranih evropskih državah, ki jo je v imenu
ministrstva naročila in sofinancirala Služba za slovenski
jezik:http://www.mizks.gov.si/si/delovna_podrocja/sluzba_za_slovenski_jezik/raziskave_na_podrocju_slovenskega_jezika/.
Projekt je vodila dr. Monika Kalin Golob, sodelovali pa so dr. Marko
Stabej, dr. Mojca Stritar in Gaja Červ.

Želim vam prijetno branje, obenem pa vam voščim vse dobro v prihodnjem letu!
Dr. Simona Bergoč, vodja Službe za slovenski jezik

===

Od: Jože Lipnik <joze.lipnik na uni-mb.si>
Datum: 21. december 2012 21:02
Zadeva: Re: [SlovLit] Novoletna poslanica predsednice SdS

Vračam najlepše čestitke. Vse lepo v novem letu 2013! Moja poslanica
vsem slovlitovcem:

Voščilo

Staro leto naj odnese
bolezni, bolečine;
novo leto naj prinese
radosti in dobrine.

===

http://plagiarism.bloomfieldmedia.com/z-wordpress/software/wcopyfind/
-- WCopyFind (za odkrivanje plagiatov)
http://juxtacommons.org/ oz. http://www.juxtasoftware.org/about/ -- juxta
http://www.gnu.org/software/wdiff/ -- wdiff
http://blackpixel.com/apps.html -- Kaleidoscope (samo za Apple)
Microsoft Word's 'merge documents' feature
http://www-poleia.lip6.fr/~ganascia/Medite_Project -- Medite
https://sites.google.com/a/ctsdh.luc.edu/hrit-intranet/demos --
primerjava naštetih programov.
(prepisano s Humanist discussion group --
http://lists.digitalhumanities.org/pipermail/humanist/2012-December/010505.html
sl. -- mh)


Dodatne informacije o seznamu SlovLit