[SlovLit] Bohinjec, Butkovič -- Gorje pismoukom!

Miran gmail miranhladnik1 na gmail.com
Čet Dec 20 13:54:47 CET 2012


http://sl.wikipedia.org/wiki/Peter_Bohinjec --  Peter Bohinjec,
napravljen za SBL, tule na Wikipediji v malo predelani obliki
("predobjava"). -- mh

http://sl.wikipedia.org/wiki/Peter_Butkovi%C4%8D -- Peter Butkovič, enako.

http://lists.digitalhumanities.org/pipermail/humanist/2012-December/010502.html
-- Gorje pismoukom na Wikipediji! Zaskrbljen dopis zaradi vedno bolj
togega dojemanja pojma intelektualna lastnina, ki ogroža prizadevanje
za odprt dostop do informacij; podobno tudi na
http://meta.wikimedia.org/wiki/Requests_for_comment/%22But_woe_to_you,_scribes%22
in nekaj malega že prej na Slovlitu
(http://mailman.ijs.si/pipermail/slovlit/2012/004320.html).

http://lists.digitalhumanities.org/pipermail/humanist/2012-December/010509.html
-- odmev na tistole prej. -- miran


Dodatne informacije o seznamu SlovLit