[SlovLit] Novoletna poslanica predsednice SdS

Miran gmail miranhladnik1 na gmail.com
Čet Dec 20 13:50:50 CET 2012


Od: Boža Krakar-Vogel <boza.krakar na guest.arnes.si>
Datum: 20. december 2012 11:37
Zadeva: Novoletna poslanica predsednice SdS

Drage kolegice, dragi kolegi, člani in nečlani Slavističnega društva
Slovenije (SdS)! Za nami je uspešno društveno leto - izpeljali smo
vsestransko pohvaljen kongres v Kopru, izdali ob tem zbornik in
Kroniko, se vključili v predlaganje naših članov za državno
odlikovanje (M. Pirjevec Paternu), za častno meščanstvo Ljubljane (M:
Kmecl), za državno nagrado na področju šolstva (M. Hladnik), za
izvolitev v Državni svet RS (Z. Božič). Na občnem zboru smo izvolili
novo staro vodstvo, dva častna člana (T. Korošec in M. Tomšič),
podelili priznanje za odlično življenjsko delo v stroki (R. Kirn), ter
priznanja najboljšim dodiplomskim in podiplomskim študentom. Sproti
smo se vključevali v prizadevanja za izhajanje naših dveh revij, tako
da bo v l. 2013 na tekoče prišla poleg SR tudi revija Jezik in
slovstvo (v začetku leta izide posebna številka o zunanjem
preverjanju), pa v pridobivanje sredstev za Slavistično knjižnico in
skrbeli za drugo sprotno komunikacijo med društvom in državo, med
društvom in javnostjo ter med članstvom. Skratka, SdS opravlja svoje
temeljno poslanstvo strokovnega in stanovsko povezovalnega društva.
Vsem dobitnikom priznanj še enkrat čestitam, vsem, ki ste pomagali pri
uspešnem delu SdS, pa se zahvaljujem.

Glavnino skrbi za vse našteto nosi izvršilni odbor. Ta za stroške, ki
jih ima z vsemi svojimi dejavnostmi, črpa denar iz članarin in donacij
članstva, saj je ves drugi denar, ki ga društvo pridobiva, porabljen
namensko za prav določene projekte. Na tej točki pa smo v l. 2012
zaznali ključni problem, ki bo gotovo prinesel kar nekaj neljubih
posledic. Problem je ta, da smo do danes po številu plačanih članarin
kot merodajnem merilu našteli le 170 članov! To pomeni drastičen upad
članstva, o katerem smo nekateri dolgo gojili iluzije, da nas je med
500 in 700! (Toliko je bilo letos v jeseni zato tudi izdanih položnic
za plačilo članarine, ki ste jih prejeli skupaj s Kroniko.) Tako
število članov (mednje pač poleg častnih članov štejemo samo plačnike
članarin) pa ne povzroča le težav pri stroških delovanja osrednjega in
pokrajinskih društev (čeprav se tu najprej pokažejo). Odpirajo se še
druga vprašanja, npr. o možnosti nadaljnjega delovanja v obsegu, ki ga
SdS zdaj pokriva (kongres, dejavnosti sekcij, publikacije ...). In še:
SdS je svoj čas imelo velik družbeni ugled, ki ga je zagotavljalo
veliko število strokovno močnega članstva, zaradi česar je uspešno
izpeljevalo številne družbene akcije, od Slovenščine v javnosti do
tekmovanja za Cankarjevo priznanje in številčno močnih zborovanj, ki
so odmevala v javnosti in vplivale na družbeno vrednotenje jezika,
literature in kulture. Nekaj tega ugleda si prizadevamo ohranjati tudi
v zdajšnjih časih kljub spremenjenim družbenim prioritetam. Tako
delamo zato, ker menimo, je naše društvo strokovno in stanovsko
združenje, ki skrbi za povezovanje slovenistov in slavistov različnih
profilov znotraj in zunaj državnih meja, ne pa ljubiteljsko društvo za
kakšno eksotično dejavnost. Pri tem pa je zaledje članstva velikega
pomena.

Zaradi vsega navedenega bi si želeli, da bi se naše vrste okrepile. K
temu, drage kolegice in kolegi, lahko prispevate vsi s plačilom
članarine. Za 2012 je to mogoče še do konca januarja. Na obrazec UPN
vpišete naslednje podatke: Koda namena: OTHR, Namen: Člananrina 2012 -
Slavistično društvo Slovenije, Znesek: 25.00, BIC banke: LJBASI2X,
IBAN: SI56 0208 3001 8125 980, Referenca: SI00 7001-2012, Ime in
naslov: Zveza društev SDS, Aškerčeva 2, Ljubljana. Prijavnico za
članstvo v SdS, če bi člani šele radi postali, dobite na
http://sloslavko.wufoo.com/forms/prijavnica1/

Plačilo članarine za 2012 vsekakor priporočamo tistim, ki se
nameravate kot predavatelji ali poslušalci udeležiti  slavističnega
kongresa v Novi Gorici, saj bodo sicer višje kotizacije, uvedli pa
bomo tudi prijavnine za nastopajoče nečlane. Prav tako priporočamo
včlanjenje (plačilo članarine) naročnikom publikacij, saj bo to pogoj
za nižjo naročnino.

In seveda prijazno vabimo vse druge, ki jim je mar in ki se želijo
tudi dejavno vključiti v delo SdS.

Naj dodam, da je mogoče do konca decembra društvu nameniti tudi del
dohodnine (obrazec je na
http://e-uprava.gov.si/storitve/pridobiObrazec.esju?id=2327 ; pod
''Ime oz. naziv upravičenca'' vpišite ZVEZA DRUŠTEV SLAVISTIČNO
DRUŠTVO SLOVENIJE, pod ''Davčna številka upravičenca'' 81642946, ter
vnesite delež dohodnine (max. 0,5 %), ki ga želite pokloniti društvu;
do konca leta obrazec pošljite po pošti na svoj davčni urad ali prek
sistema eDavki na spletni stani http://edavki.durs.si) - ali pa kak
prostovoljni prispevek kar tako. Slednje v obliki prostovoljnega dela
idr. oblik doniranja stanovitno opravljajo nekatere organizacije in
posamezniki, npr. MOL (odstopa nam prostore za seje in posvete), ga.
Anka Sollner Perdih (skrbi za bibliograsko ažuriranje naših tiskov),
Oddelek za slovenistiko FF UL (prispevek za tisk zbornika)  in še
nekateri drugi. Vsi ti so gotovo kandidati za poseben status
podpornega člana SdS, ki ga nameravamo uvesti v naslednjem letu.

Za letos dovolj >>menedžiranja<<. Če ste se prebili skozi besedilo do
sem, posebno še, če ste ob tem sklenili potrditi svoje članstvo v SdS,
ste si zaslužili še nekaj prijaznega:

>>... zatorej predlagam
nenehno molitev
za osmislitev
besede tovariš ...<<

(L. Krakar: Poldan, 1980)

Poleg tegale angažiranega sporočila voščim še snežene praznike,
cvetočo pomlad, plodno jesen, pravljično zimo, sožitje in razumevanje,
pozitivno samopodobo, in dodajam prostor za lastno željo! Boža Krakar
Vogel


Dodatne informacije o seznamu SlovLit