[SlovLit] Dialoški posvet -- Pravopis v poobjavah -- Nemška digitalna knjižnica, Avaaz

Miran gmail miranhladnik1 na gmail.com
Tor Dec 18 14:22:33 CET 2012


Od: Alojzija Zupan Sosič <alojzija.zupan-sosic na guest.arnes.si>
From: vsmole1 [mailto:vera.smole na guest.arnes.si]
Od: Jozica Skofic <Guzej na zrc-sazu.si>
Datum: 18. december 2012 12:40
Zadeva: FW: SDP 2

http://sdp.zrc-sazu.si/FOTOGALERIJA.aspx -- fotografije z 2.
slovenskega dialektološkega posveta.

===

Od: Franci Savenc <franci.savenc na gmail.com>
Datum: 18. december 2012 12:08
Zadeva: Poobjave - spreminjanje!?

V današnji poobjavi članka Triglavske strmine iz časopisa Življenje in
svet (1932) (http://www.gore-ljudje.net/novosti/85347/) se spet
pojavlja "prvotna" oblika priimka Badiura = namreč tako kot v viru! V
članku iz zdajšnjega časa Poimenovanje pokljuške vojašnice po Rudolfu
Badjuri (http://www.gore-ljudje.net/novosti/85691/) smo popravili vse
v Badjura in dodali opombo: Badiura smo popravili v Badjura, kot je že
dolgo uveljavljeno pisanje. Kako naprej? Morda bi bilo prav, da bi
ljudje (lahko) videli pravo poobjavo, tako kot so pisali včasih, z
vsemi napakami, pa tudi - da bi jih na napake in sedanje pisanje
opozarjali (z opombami, "razlago pod miško"). Se priporočam za
konkretne rešitve, pa tudi za sprotno opozarjanje, ko se pojavi kaj
podobnega.

Vse dobro ...
Franci  Savenc
Urednik gore-ljudje.net

===

http://www.deutsche-digitale-bibliothek.de/
--  DDB (Deutsche Digitale Bibliothek), nemška digitalna knjižnica.

http://www.avaaz.org/en/community.php
-- globalna razprostranjenost spletne skupnosti Avaaz, ki z množičnim
podpisovanjem peticij (people-powered politics) animira za
demokratične politične odločitve (tudi take prezentacije spadajo v
DH).


Dodatne informacije o seznamu SlovLit