[SlovLit] Slovanščina v srednjem veku -- Re: crnorizci

Miran gmail miranhladnik1 na gmail.com
Sre Dec 5 19:33:40 CET 2012


http://kuscholarworks.ku.edu/dspace/bitstream/1808/10467/1/Snoj-Greenberg.pdf
-- Marko Snoj in Marc L. Greenberg: O jeziku slovanskih prebivalcev
med Donavo in Jadranom v srednjem veku (pogled jezikoslovcev).
Zgodovinski časopis 66/3-4 (2012).

===

Od: Osolnik, Vladimir <Vladimir.Osolnik na ff.uni-lj.si>
Datum: 05. december 2012 12:06
Zadeva: RE: [SlovLit] Alojz Gradnik v Furlaniji -- Rutenija --
Jezikoslovne knjige ZRC SAZU
(http://mailman.ijs.si/pipermail/slovlit/2012/004322.html)

Pojasnilo Mihi Rusu: crnorizci so menihi (crnorizac, po črni rizi,
meniškem oblačilu v obliki halje) in da ne gre za geografsko, temveč
socialno ali stanovsko oznako, ki ji skozi stoletja pripada tudi pomen
izrednega, razgledanega, izobraženega, moralno čistega, miselno
bogatega in krščanskega moža. Za ilustracijo: Eno prvih slavističnih
študij, kar se jih je sploh ohranilo, je napisal crnorizac Hrabar v
drugi polovici devetega stoletja z naslovom 'Slovo o pismeneh'.
Prikazuje nastanek prve ohranjene slovanske krščanske pisave in jo
primerja z drugimi tedanjimi pisavami.

Lp
v.osolnik


Dodatne informacije o seznamu SlovLit