[SlovLit] DH-množicanje -- Štrekljeva literarna zgodovina -- KIC Ljubljana

Miran gmail miranhladnik1 na gmail.com
Sre Dec 5 19:33:16 CET 2012


http://lists.digitalhumanities.org/pipermail/humanist/2012-December/010441.html
-- ameriški študentje pri predmetu Uvod v digitalno humanistiko
množicajo (crowdsource) in geolocirajo uporabo humanističnih metod po
svetu ter sprašujejo, katere od naslednjih uporabljamo:
- razvijanje zbirk in arhivov
- kulturno in besedilno analizo
- geoprostorske tehnike
- virtualne svetove, 3D-modeliranje, igre
- drugo [pod drugo bi sam dodal pisanje gesel za Wikipedijo -- mh]

Kdor želi sodelovati, naj poroča o svjem delu na:
https://hamiltonintrodh.crowdmap.com/
http://www.dropitto.me/dhiHamiltonCollege  [geslo: crowdsource]

===

Od: BLAZIC, Milena Mileva <milena.blazic na guest.arnes.si>
Datum: 05. december 2012 11:32
Zadeva: STREKELJ

http://ezb.ijs.si/fedora/get/ezmono:ezmono/VIEW/ -- eZMono:
Elektronske znanstvene monografije ZRC SAZU:
Kriza revije Dom in svet leta 1937
Marijan Smolik: Odmev verskih resnic in kontroverz v slovenski
cerkveni pesmi od začetkov do konca 18. stoletja
Anton Ocvirk: Teorija primerjalne literarne zgodovine
Karel Štrekelj: Zgodovina slovenskega slovstva I-IV. Prvi del (1900)

---

http://www.kic-ljubljana.si/ -- Kulturni info center Ljubljana z
objavljenimi kulturnimi dogodki v Ljubljani, tudi s področja knjige.


Dodatne informacije o seznamu SlovLit