[SlovLit] Gradec, 100-letnica Strekljeve smrti in Zgodovina slovenskega slovstva

Matija Ogrin matija.ogrin na zrc-sazu.si
Čet Dec 6 16:51:45 CET 2012


Čeprav je minil že teden dni, naj vendarle kratko poročam, da je ob 100.
obletnici smrti Karla Štreklja pripravil prof. Ludvik Karničar na
Inštitutu za slavistiko Univerze Karla in Franca v Gradcu spominski
večer. Sodelovali so Slovenski znanstveni inštitut na Dunaju, Literarna
hiša Maribor in Društvo avstrijsko-slovenskega prijateljstva Gradec. Tri
krajša predavanja je spremljala kulturna obogatitev s slovenskim petjem
in deklamacijo iz Štrekljevih Slovenskih narodnih pesmi. Engelbert Logar
je podal oris nastanka in recepcije Slovenskih narodnih pesmi. Milena M.
Blažič je spregovorila o pripravah na objavo obsežnega korpusa pravljic
iz Štrekljeve zapuščine. Korpus obsega čez 1.500 pravljic in je daleč
največji v Evropi. Ta izdaja je bila eden od Štrekljevih velikih ciljev
po SNP; žal ga je prehitela smrt. Toda izvirno gradivo je ohranjeno in
nared za temeljno znanstveno izdajo. Matija Ogrin je predstavil rokopis
Štrekljevih predavanj "Zgodovina slovenskega slovstva I-IV", ki jih je
imel Štrekelj na graški slavistiki okrog 1900 in predstavljajo prva
univerzitetna predavanja o slovenski literaturi v slovenskem jeziku
sploh. Čez 1.200 strani obsežen rokopis je v pripravi za objavo, prvi od
štirih delov pa je že objavljen v elektronski izdaji s faksimilom
izvirnika in komentiranim prepisom, ki je javno dostopna v sklopu
portala „Elektronske znanstvene monografije ZRC SAZU“ na spletnem
naslovu <http://nl.ijs.si:8080/fedora/get/ezmono:ks/VIEW/>. 
Čestitke prof. Ludviku Karničarju, ki v "nemškim Gradcu", kakor so rekli
nekdaj, ohranja živo navzočnost slovenskega jezika in kulture.
Matija Ogrin 

-- 
Matija Ogrin, doc. dr.
Neznani rokopisi slovenskega slovstva 17. in 18. stoletja (NRSS)
<http://ezb.ijs.si/nrss/>
Inštitut za slovensko literaturo in literarne vede 
ZRC SAZUDodatne informacije o seznamu SlovLit