[SlovLit] Rutenija in Godeas -- Re: Pismouki na Wikipediji

Miran gmail miranhladnik1 na gmail.com
Tor Dec 4 22:23:15 CET 2012


Od: Silvo Torkar <silvot na zrc-sazu.si>
Datum: 04. december 2012 22:10
Zadeva: Re: [SlovLit] Alojz Gradnik v Furlaniji -- Rutenija --
Jezikoslovne knjige ZRC SAZU
(http://mailman.ijs.si/pipermail/slovlit/2012/004322.html)

Ime Ruthenia se nanaša na Rusine, ki sicer spadajo k Ukrajincem,
čeprav se z njimi vsi ne identificirajo. Ruteni je latinska oblika za
Rusini, za Rutenijo pa je približna ustreznica bodisi kar Ukrajina,
bodisi Rusija, seveda ne moskovska, pač pa t. i. Podkarpatska, Ogrska
itd. Najbolj nedvoumen prevod bi se glasil "dežela Rusinov".

Godeas, priimek Gradnikove matere, po rodu Furlanke, dobesedno pomeni
'ki prihaja iz kraja Godia' (E. Costantini, Dizionario dei cognomi del
Friuli). Glede na območje razširjenosti tega priimka gre prejkone za
kraj Godia pri Cornu di Rosazzo, slov. Koren, ni pa izključena niti
Godia pri Vidnu, manj pa je verjeten kraj Godo v občini Gemona, slov.
Gumin. Oblika Godeas je tipična za kraj Medea, še pravi Costantini.

Krajevna imena Godia (dve) in Godo je mogoče - kljub vprašljivim
Pellegrinijevim razlagam iz leta 1990 - izvajati iz staroslovenskih
osebnih imen na God-, konkretno iz Godovid (izpričano pri Čehih v
krajevnem imenu Hodoviz) prek krajše oblike *Godid. Iz tega imena je
mogoče s svojilnim obrazilom -j dobiti slovensko obliko *Godija,
podobno kot razlagamo krajevna imena Ljubija, Litija in Trebija iz
*Ljubovid, *Ljutovid in *Trebovid. Območje vzhodne Furlanije je bilo v
visokem srednjem veku namreč še v precejšnji meri slovansko
(staroslovensko). Pellegrini ta imena izvaja iz etnonima Goti, kar je
glede na zgodovinske okoliščine na moč neprepričljivo.

Silvo Torkar

===

Matjaž Zaplotnik me opozarja, da nekatere povezave v sporočilu
Pismouki na Wikipediji
(http://mailman.ijs.si/pipermail/slovlit/2012/004320.html) ne
delujejo. Če tudi zdaj ne bo v redu, skopirajte v ukazno vrstico poleg
naslova še njegov repek, ki ga je poštni program mogoče prelomil v
novo vrstico:

http://meta.wikimedia.org/wiki/Wikimedia_Forum#Slovene_Wikisource
http://sl.wikisource.org/wiki/Wikivir:Pod_lipo#Predlog_za_brisanje
http://sl.wikipedia.org/wiki/Wikipedija:Pod_lipo#E-FOPanje
http://sl.wikipedia.org/wiki/Wikipedija:Pod_lipo#Kar_je_preve.C4.8D_je_pa_preve.C4.8D_...
http://sl.wikipedia.org/wiki/Wikipedija:Pod_lipo#Novo_masovno_brisanje_slik
http://sl.wikipedia.org/wiki/Wikipedija:Pod_lipo#Brisanje_slik:_Slika:Most_Sava_1
-- miran


Dodatne informacije o seznamu SlovLit