[SlovLit] Jezik in slovstvo 2011/5-6 -- OE

Miran gmail miranhladnik1 na gmail.com
Sob Dec 1 11:22:07 CET 2012


Od: Olga Tratar <olga.tratar na gmail.com>
Datum: 01. december 2012 10:45
Zadeva: Kazalo številke 5-6 letnika 56 Jezika in slovstva

Članki
Zoran Božič, Dejavniki literarne kanonizacije v srednješolskih berilih
- na primeru Prešerna
Petra Jordan, Fanovska literatura kot prostor preizkušanja
alternativnih življenjskih praks
Barbara Jarh Ciglar, Lezbična ljubezen v sodobnem slovenskem romanu
Martina Potisk, Medbesedilno sklicevanje v nekaterih romanih Draga Jančarja
Maja Šebjanič, Podoba učitelja v slovenski prozi 1855-1914 	
Katarina Rigler Šilc, Razumevanje frazemov pri učenju in poučevanju
slovenščine kot drugega/tujega jezika
Drago Unuk, Izpustnost in elipsa
Ocene in poročila
Denis Škofič, Franc Zadravec: Satira in groteska v slovenski
literaturi. Murska Sobota: Franc-Franc, 2010

===

http://www.openedition.org/ -- Open Edition, spletno izhodišče za
elektronske vire v humanistiki in družboslovju.


Dodatne informacije o seznamu SlovLit