[SlovLit] O ljubljanskem Narcisu -- SD Trst Gorica Videm -- O Andriću

Miran gmail miranhladnik1 na gmail.com
Pet Nov 30 14:57:58 CET 2012


From: "Luka Vidmar" <lvidmar na zrc-sazu.si>
To: slovlit na ijs.si
Date: Thu, 29 Nov 2012 09:38:10 +0100
Subject: O ljubljanskem Narcisu

Slovensko društvo za preučevanje 18. stoletja vljudno vabi na
predavanje doc. dr. Stanka Kokoleta Robbov Narcis in nimfa Eho:
okamenela podoba in nevidni odmev poganske bajke sredi 18. stoletja.

Narcisova fontana, ki danes krasi dvoriščne arkade ljubljanskega
Rotovža, je najverjetneje nastala okrog leta 1740 v kiparski delavnici
Francesca Robbe (1698-1757) in je bila morebiti že na začetku
zamišljena kot ključni okras stopnišča v vhodni veži graščine Bokalce
(Stroblhof). Robbova občutena upodobitev starogrške bajke o
samovšečnem efebu, ki se na smrt zaljubi v lastno zrcalno podobo,
zagotovo spada med bolj domiselne odzive evropskih kiparjev in
slikarjev 17. in 18. stoletja na vsem dobro znane Ovidijeve verze
(Metamorfoze 3.339-510). Ti bi - skupaj z nekaterimi preostalimi
različicami te pripovedke - ob pogledu na marmorni kip sedečega
Narcisa, obdanega s skalnimi skladi iz rdečkasto-sivega apnenca,
utegnili tudi kultivirano zgodnjenovoveško občinstvo na Kranjskem
spodbuditi k refleksiji o (v visokobaročnem obdobju nič manj pogosto
tematiziranem) vzporednem mitološkem motivu neuslišano koprneče nimfe
Eho, od katere ostane le nevidni odmev.

Doc. dr. Stanko Kokole je od leta 2010 zaposlen na Oddelku za
umetnostno zgodovino Filozofske fakultete v Ljubljani. Po študiju
umetnostne zgodovine in klasične filologije v Ljubljani je
izobraževanje nadaljeval na The Johns Hopkins University v Baltimoru,
ZDA, kjer je tudi magistriral in doktoriral.

Predavanje bo v petek, 30. novembra 2012, ob 12. uri v Mali dvorani
Znanstvenoraziskovalnega centra SAZU, Novi trg 4, 2. nadstropje.

===

From: "nevazaghet na gmail.com" <nevazaghet na gmail.com>
To: "slovlit na ijs.si" <slovlit na ijs.si>
Date: Thu, 29 Nov 2012 23:40:45 -0800 (PST)
Subject: Majda Artac in Jasna Merku v Trstu

Slavistično društvo Trst Gorica Videm vabi na večer s pesnico in
pisateljico prof. Majdo Artač Sturman ter ilustratorko  mag. Jasno
Merku' ob izidu knjige Mozaik v kovčku. Večer bosta povezovali prof.
Vilma Purič in mag. Loredana Umek, dijaki šole Jožefa Stefana bodo
prebrali nekaj odlomkov iz knjige. Vabljeni v petek, 7. 12. 2012, ob
17.30, v Narodni dom v Trstu (Ul. Filzi 14).

Neva Zaghet
(tajnica Slavističnega društva Trst Gorica Videm)

===

Od: Osolnik, Vladimir <Vladimir.Osolnik na ff.uni-lj.si>
Datum: 30. november 2012 14:46
Zadeva: Predavanje Branka Tošovića

Oddelek za slavistiko, enota južnoslovanski študiji vljudno vabi
profesorje in študente na predavanje prof. dr. Branka Tošovića s
slavističnega oddelka Univerze v Gradcu, ki bo spregovoril o pisatelju
Ivu Andriću, njegovih graških letih in o njegovem literarnem opusu.
Cenjeni gost bo ob tem predstavil tudi dosežke večletnega
slavističnega mednarodnega znanstvenega projekta, ki ga vodi na
Univerzi Karla-Franza, oziroma objavljene zbornike s simpozijev iz let
2008, 2010 in 2011. Predavanje bo v četrtek, dne 6. decembra 2012 ob
13. uri v predavalnici št. 5, pritličje FF.


Dodatne informacije o seznamu SlovLit