[SlovLit] Seminar stalnega strokovnega izpopolnjevanja -- Humanities Computing

Miran gmail miranhladnik1 na gmail.com
Sob Okt 27 11:22:32 CEST 2012


From: "Alenka Žbogar" <alenka.zbogar na guest.arnes.si>
To: <slovlit na ijs.si>
Date: Sat, 27 Oct 2012 09:54:19 +0200
Subject: Seminar stalnega strokovnega izpopolnjevanja

Osnovnošolske in srednješolske učitelje in profesorje slovenščine
vabimo na seminar stalnega strokovnega izpopolnjevanja Usposabljanje
učiteljev mentorjev študentom slovenistike in slovenistom pripravnikom
na pedagoški praksi, ki bo v petek, 16. 11., in v soboto, 17. 11., na
Filozofski fakulteti Univerze v Ljubljani. Na 16-urnem seminarju,
ovrednotenem z eno točko, bo največ 30 udeležencev. Cilji seminarja so
teoretična seznanitev, kritična refleksija in modeli praktičnega
udejanjanja kompetenčno usmerjenega pouka slovenščine. Predstavljena
bo pedagoška praksa v bolonjskem študijskem programu. Obveznosti
udeležencev so predhodna izdelava kratke refleksije o učnem načrtu za
slovenščino (do 250 besed), kratko poročilo o izvedbi didaktičnega
modela, zasnovanega v delavnici (600-700 besed). Rok prijave je 31.
10. 2012. Kotizacija: 30,58 EURO za zaposlene v zavodih na področju
vzgoje in izobraževanja 61,16 EURO za druge udeležence izven VIZ.
Prijavnica je dostopna na
http://www.ff.uni-lj.si/fakulteta/Dejavnosti/CPI/Prijavnica-internet.pdf
 Koordinator seminarja je Luka Hrovat; T: 01 241 10 46, F: 01 241 10
47; E: luka.hrovat na ff.uni-lj.si  Vljudno vabljeni.

Program seminarja

pet., 16. 11., 12.00-14.15: Teoretične in praktične priprave na
poučevanje slovenščine/književnosti pri predavanjih in seminarjih na
FF - Boža Krakar Vogel
14.15-15. 45: odmor
pet., 16. 11., 15.45-18.00: Nastop pri pouku književnosti. Pogovor in
refleksija po samostojnem končnem nastopu iz književnosti - Alenka
Žbogar
sob., 17. 11., 9.30-11.45: Teoretične in praktične priprave na
poučevanje slovenščine/književnosti pri predavanjih in seminarjih na
FF - Boža Krakar Vogel
11.45-13.15: odmor
sob., 17. 11., 13.15-17.45: Pregled dnevnika prakse, izpolnjevanje ob
posnetku učne ure. Priprava študentov na pouk slovenskega jezika in
njihovo usmerjanje med pedagoško prakso. Možnosti za postopno
vključevanje študentov v poučevanje slovenskega jezika in spremljanje
njihovega napredka od opazovalne prakse do končnega samostojnega
nastopa - Jerca Vogel
sob., 17. 11., 17.45-18.30: Evalvacija seminarja - Boža Krakar Vogel,
Alenka Žbogar, Jerca Vogel

===

http://ois.ualberta.ca/HumanitiesComputing
-- na magisterij iz humanističnega računalništva
na University of Alberta, Kanada.


Dodatne informacije o seznamu SlovLit