[SlovLit] O prevajanju -- O digitalni dobi -- O simbolizmu -- O razvoju Slovenije

Miran gmail miranhladnik1 na gmail.com
Sre Sep 26 19:06:41 CEST 2012


Od: Lingvistični krožek <lingvisticni.krozek na gmail.com>
Datum: 26. september 2012 16:15
Zadeva: LK, 1. oktober

LK FF vabi na 987. sestanek v ponedeljek, 1. oktobra, ob 18.00
v predavalnici 325 v 3. nadstropju Filozofske fakultete. Predavala
bo lekt. dr. Lara Burazer, Oddelek za anglistiko, Filozofska
fakulteta UL. Tema predavanja: Zaznava in upoštevanje besedilnih
značilnosti ob prevajanju ter njihov vpliv na sprejemljivost prevoda.
Vabljeni tudi študentje. -- Chikako Shigemori Bučar

===

Simon Krek, Slovenski jezik v digitalni dobi / The Slovene Language in
the Digital Age. Berlin, Heidelberg: Springer, 2012 (Bela knjiga/White
Paper Series). 79 str.

===

Albena Ljudmilova Ivanova, Poezijata na južnoslavjanskija simbolizăm.
Sofija: Akademično izdatelstvo Marin Drinov, 2006. 305 str.

===

From: Simona.Bergoc na gov.si
To: slovlit na ijs.si
Date: Wed, 26 Sep 2012 18:46:43 +0200
Subject: Strategija razvoja Slovenije 2014--2020

Spoštovane kolegice in kolegi,
na spodnjem naslovu lahko posredujete svoje predloge v zvezi z
razvojem Slovenije.

http://www.mgrt.gov.si/si/delovna_podrocja/evropska_kohezijska_politika/razvojno_nacrtovanje_in_programiranje_strateskih_in_izvedbenih_dokumentov/razvojno_nacrtovanje_spremljanje_in_vrednotenje/sodeluj_pri_pripravi_strateskih_dokumentov/


Vabljeni k sodelovanju!

Dr. Simona Bergoč,
vodja Službe za slovenski jezik


Dodatne informacije o seznamu SlovLit